Odd-Reidar-Humlegaard
Odd-Reidar-Humlegaard

Erkjenner behov for samarbeid

«Humlegårds kommentarer kommer som bestilt, i en tid der dialogen mellom sikkerhetsbransjen og politiet er bedre enn den noen gang har vært.»

Publisert

Politiet presenterte nylig sin fyldige omverdensanalyse. Dokumentet retter søkelyset på etatens omgivelser, og skal danne grunnlag for at landets politifolk skal bli bedre til å møte morgendagens utfordringer.

I en kommentar sier politidirektør Odd Reidar Humlegård at omverdensanalysen blir viktig for politiets strategivalg og prioriteringer.

Men den ferske politidirektøren sier også noe annet viktig. Noe som sjelden eller aldri er sagt så tydelig av Politidirektoratets øverste leder:

– Politiet vil måtte samhandle med private sikkerhetsaktører for å møte publikums etterspørsel etter mer sikkerhet.

Han poengterer blant annet at norske vektere har egen utdannelse, og at de hvert eneste år blir kontrollert med tanke på vandel.

– Sikkerhetsbransjen tilbyr også en beredskap som kan være viktig i krisesituasjoner, konkluderer Humlegård.

Den nye politidirektøren understreker at det er bred enighet om at det er politiet som skal sørge for lov og orden i Norge. Men samtidig uttrykker han seg svært positivt om ressursene og kompetansen som den private sikkerhetsbransjen har.

Nå er det bare å håpe at Humlegård legger makt bak kommentarene sine, og bruker omverdensanalysen aktivt for å påvirke politikerne til å slippe private krefter til. Det er nemlig ingen tvil om at sikkerhetsbransjen i Norge har vilje og kompetanse til å bistå vårt politikorps – som er hardt presset både når det gjelder ressurser og tillit.

Humlegårds kommentarer kommer som bestilt, i en tid der dialogen mellom sikkerhetsbransjen og politiet er bedre enn den noen gang har vært. Spesielt i Oslo jobbes det tett mellom sentrale aktører i begge leire, og forventingene til et styrket og revolusjonerende samarbeid er ikke bare store men også høyst reelle.

Powered by Labrador CMS