0312_aktuellsikkerhet
0312_aktuellsikkerhet

Holdninger kan alltid forbedres

10. oktober i fjor ble en mørk dag for sikkerhetsbransjen. Ikke bare fordi ranere for første gang på lenge klarte å tømme en verditransport for millioner av kroner, men også fordi begge vekterne er blant politiets siktede.

Publisert

Hvorvidt politiet har rett eller ikke, er det for tidlig å slå fast. Uansett utfall, er faren for omdømmetap reell. Ranet har allerede gitt bransjen en ripe i lakken, og mange spør seg hvordan det er mulig for kriminelle å få seg jobb som vekter.

Svaret er enkelt; Det skal ikke være mulig! Kriminelle som søker jobb i et sikkerhetsselskap, blir avslørt gjennom vandelsattesten som må fremlegges. Det som imidlertid ikke avsløres, er jobbsøkerens holdninger.

Poenget er derfor at det kontinuerlig må prioriteres tiltak som hindrer at ansatte gjennomfører kriminalitet etter at de er ansatt. Dette gjelder ikke bare i sikkerhetsbransjen, men for alle virksomheter.

Verditransportranet i Skedsmo bør være en vekker for alle, uansett bransjetilhørighet. Både lederskikkelser og ansatte må hver eneste dag være bevisste på om de selv gjør nok for å hindre at kolleger faller for fristelsen til å begå illojale handlinger – bevisst eller ubevisst.

Umiddelbart etter Skedsmo-ranet, ble det avslørt alvorlig rutinesvikt i den aktuelle verditransporten. Hvis bruddene på instruksen hadde foregått over tid, burde de blitt oppdaget tidligere.

Uansett er den avslørte likegyldigheten et bevis på at de ansatte hadde feil holdninger. Selskapet de representerte har, som alle andre i bransjen, gjennom mange år fokusert på sikkerhet og forebyggende arbeid blant sine ansatte. Men altså ikke nok.

Mange vil hevde at det uansett ikke går an å sikre seg ett hundre prosent mot verken ran eller brudd på instruksen. Og det et er helt sikkert riktig!

Men potensialet for å iverksette ytterligere tiltak, og hele tiden øke oppmerksomheten på gjeldende instruks og holdninger, vil alltid være tilstede i næringslivet. Det kan ingen nekte for, og temaet må stå på dagsorden 365 dager i året.