0114-aktuellsikkerhet
0114-aktuellsikkerhet

Kjempet og vant viktig posisjon

LEDERARTIKKEL FRA SISTE UTGAVE AV AKTUELL SIKKERHET:Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har gjennom snart 40 år jobbet målrettet og effektivt med forebygging av kriminalitet i og mot næringslivet.

Publisert

Resultatene er gjentatte ganger dokumentert, blant annet gjennom ros og anerkjennelse fra så vel statsråder som norske og internasjonale næringslivstopper.

I alle disse årene er det lagt ned nitidig arbeid med kartlegging, analyse, dokumentasjon og ikke minst lobbyvirksomhet. Arbeidet er avgjørende for den kontinuerlige kunnskapsformidlingen og de trygghetsskapende tiltak som produseres og gjennomføres.

(Teksten fortsetter under bildet).

NSR-direktør Kristine Beitland (t.v.) var engasjert da hun møtte direktør Ingrid Finboe Svendsen (Direktoratet for arbeidstilsynet), politidirektør Odd Reidar Humlegård og riksadvokat Tor-Aksel Busch. (Foto: Even Rise)

Et eksempel på tålmodig, men fruktbar innsats, er deres mangeårige bønn om en formell posisjon knyttet opp mot det som i dag heter Samordningsorganet for bekjempelse av alvorlig, organisert, distrikts- og grenseoverskridendekriminalitet. Veien gjennom byråkratiet var lang, men tidligere i år kunne direktør Kristine Beitland benke seg ned med politidirektøren, Riksadvokaten, kripossjefen og Oslos politimester. Også representanter fra samfunnets kontrollorganer deltar på de fremtidige møtene med NSR. Disse er de pålagt å holde en gang i året.

Posisjonen i organet er ikke viktig bare fordi det åpner for formell dialog med landets mest sentrale aktører i arbeidet mot kriminalitet. Den er også viktig fordi det gir en nærhet til samordningsorganets egen budsjettpost. Denne er ikke bare øremerket til etterforskning, men også kriminalitetsforebyggende tiltak.

Seniorrådgiver Arne Røed Simonsen i NSR er en av dem som i mange år har kjempet for økt NSR-posisjon i det kriminalitetsforebyggende arbeidet. (Foto: Even Rise)

Det er bare å gratulere NSR som til slutt kom seg i posisjon. Med en slik stayerevne, er vi også sikre på at en stor del av samordningsorganets penger kommer næringslivet til gode i form av nye kriminalitetsforebyggende tiltak.

Powered by Labrador CMS