0413-aktuellsikkerhet
0413-aktuellsikkerhet

Personopplysningsloven må endres

Fra Aktuell sikkerhet 4/2013: «Det er ikke tvil om at enkelte tjenester som Datatilsynet mener går på personvernet løs, er tjenester som bidrar til oppklaring av et betydelig antall vinningsforbrytelser rundt i hele Norge.»

Publisert

Datatilsynet gjennomførte i vår, med hjemmel i personopplysningsloven, kontroller hos Securitas og Skan-kontroll.

Og det er veldig bra. Sikkerhetsbransjen er nemlig tjent med at myndighetene kikker dem nærmere etter i kortene. Hovedsakelig fordi folk flest skal kunne føle seg trygge på at selskapenes aktivitet tåler dagens lys, men også for å sikre at ingen tar snarveier på bekostning av konkurrentene.

Dessverre er de foreløpige rapportene fra de to nevnte kontrollene lite hyggelig lesning sett fra bransjens side. Noen av avvikene skyldes kanskje makelighetshensyn eller slurv, mens andre kan forklares med ulik tolkning av loven.

Aktuell Sikkerhet skal ikke gjøre seg til dommer. Men dersom det viser seg at hovedessensen i den midlertidige rapporten blir stående, er det grunn til å stille følgende spørsmål:

Er personopplysningsloven moden for fornyelse? Svaret er uten tvil ja!

Det er nemlig ikke tvil om at enkelte tjenester som Datatilsynet mener går på personvernet løs, er tjenester som bidrar til oppklaring av et betydelig antall vinningsforbrytelser rundt i hele Norge.

Vi tenker da spesielt på analyse- og varslingstjenesten som Skan-kontroll har utviklet. Den er både genial og effektiv. Sentrale politifolk sier til Aktuell Sikkerhet at de er helt avhengig av opplysningene selskapet bidrar med i kampen mot mobile- og organiserte vinningskriminelle. Det hevdes at de vil bli satt fem år tilbake i tid hva gjelder oppklaringsevne dersom Datatilsynet stopper nevnte analyse- og varslingstjeneste.

Sett i lys av kriminalitetsutviklingen, ressursmangelen i politiet og kompetansen som sikkerhetsbransjen besitter, er det derfor tvingende nødvendig å snarest endre personopplysningsloven. Endringen må gi den private sikkerhetsbransjen større spillerom, slik at den på lovlig vis kan bidra med avgjørende bistand i samfunnets kriminalitetsbekjempelse.

Powered by Labrador CMS