0511_aktuellsikkerhet
0511_aktuellsikkerhet

Verden går fremover!

«Sikkerhetsbransjen øyner et realistisk håp om å bli med som en seriøs bidragsyter når fremtidens samfunnsberedskap skal planlegges.»

Publisert

Lederartikkelen er hentet fra Aktuell Sikkerhet 5/2011:

Nå ser det ut til å løsne på flere områder:

Næringslivet jubler over at justisminister Knut Storberget lover samarbeid for å komme de organiserte kriminelle til livs. Og sikkerhetsbransjen øyner et realistisk håp om å bli med som en seriøs bidragsyter når fremtidens samfunnsberedskap skal planlegges. Optimismen er derfor stor!

Det er ikke tvil om at det vil bli positive resultater når den nye ”organisasjonen” starter kampen mot de organiserte kriminelle. I et fremtidig forum vil det sitte eksperter fra blant annet politi, skatteetat og tollvesen. Kunnskapen deres – hver for seg – er unik. Utfordringen deres i dag er at de ikke spiller skikkelig på lag. Næringslivet har også sine sikkerhetsmedarbeidere med spisskompetanse. Det kan bare gå en vei, når alle disse benker seg ned for å utveksle erfaringer, utvikling og trender opp mot kriminelle miljøer. Ingen kan påstå at de ikke har mye å lære av hverandre, snarere tvert imot.

I forrige utgave av Aktuell Sikkerhet ba Runar Karlsen, fagsjef i NHO Service, om at sikkerhetsbransjen må inkluderes i det nasjonale beredskapsarbeidet. I dette nummeret gir Kåre Ellingsen sin forsikring om at beredskapsetaten i Oslo vil spille på lag. Som avdelingssjef i hovedstadens beredskapsetat, er han midt i kartleggingen av ressurser som kan være til nytte hvis en krisesituasjon oppstår. Dette er en lovpålagt oppgave alle kommuner må gjennomføre.

– Vi har lært; og våre faglige vurderinger viser at det vil være riktig å inkludere sikkerhetsbransjen i en eller annen form, sier Ellingsen.

Men han legger samtidig til: Spørsmålet er hvordan.

Og det er her det eventuelt kan oppstå skår i gleden for sikkerhetsbransjen. Det er nemlig politikerne som til slutt bestemmer. Derfor må sikkerhetsbransjen kaste seg rundt, legge en felles slagplan og starte en omfattende lobbyvirksomhet. Ikke bare mot de politiske miljøene i Oslo, men i hele landet.

Se hva du kan lese om i Aktuell Sikkerhet 5/2011

"

Du kan laste ned hele bladet eller enkeltsider elektronisk her

eller bestille abonnement her.

"
Powered by Labrador CMS