Ytringsfrihet på sikkerheten løs

Facebook, Twitter, og andre sosiale medier er garantert kommet for å bli. Dette er kanaler hvor mange er ivrige til å fortelle om seg og sitt. I utgangspunktet veldig nyttig i en rekke situasjoner. Samtidig kan ytringene være til stor risiko. Ikke bare for avsenderen selv, men også for uskyldige tredjeparter – ikke minst arbeidsgivere.

Publisert

Lederartikkelen er hentet fra Aktuell Sikkerhet 2/2011:

Det er nemlig mange som ikke er i stand til å skille private ytringer fra hva som faktisk kan være skadelig for egen arbeidsplass.

Advokatspalten kan lastes ned her

Har du som arbeidsgiver tenkt på denne utfordringen? Finnes det et regelverk i bedriften som veileder om den slags?

Uansett om svaret er ja eller nei, bør du lese denne utgavens advokatspalte med gode råd til begge parter.

Et annet eksempel på innovative løsninger hvor Hvermansen kan ytre seg, er Securitas Norge sin nye iPhone-applikasjon. Denne er blant annet tuftet på at både ansatte og folk flest skal sende inn nyheter og bilder i sanntid, som formidles ut igjen til alle som har lastet den ned.

Hensikten til Securitas er å gjøre samfunnet tryggere, ved at folk blant annet gjennom push-meldinger kan holde seg orienterte om kriminalitetsbildet der de er. Dermed kan alle ”abonnenter” være på vakt, og forebygge ytterligere kriminelle handlinger.

Det eneste ankepunktet med appen, er risikoen for feilmeldinger og uthenging av uskyldige. Ideen er at det skal gå minimalt med tid fra meldinger kommer inn, til budskapet formidles ut igjen – i mest mulig sanntid. Med andre ord møter Securitas de samme utfordringene som andre medier som overøses med innspill, påstander og bilder, innsendt av folk som langt i fra er erfarne journalister.

"

Les mer om Securitas-appen i nyeste Aktuell Sikkerhet

Det hviler derfor et enormt redaktøransvar på Securitas. Slik appen er introdusert og demonstrert overfor Aktuell Sikkerhet, er det ingen grunn til å tvile på at administrerende direktør Martin Holmen og hans info-folk sørger for en verdig kvalitetskontroll. Derimot er det stor grunn til å gratulere! Deres egenutviklede app viser at sikkerhetsselskapet så absolutt har innovative muskler de evner å bruke.

"

Lederartikkelen er hentet fra Aktuell Sikkerhet nummer 2 2011.

Du kan laste ned hele bladet eller enkeltsider elektronisk her

eller bestille abonnement her.

"
Powered by Labrador CMS