FG-ansvarlig sikringsrådgiver Geir Helge Ramstad i HRP er stolt over de to godkjenningene selskapet har sikret seg i år, deriblant FG-godkjenning.

HRP med nye godkjenninger

HRP er blitt landets eneste FG-godkjente konsulentvirksomhet for innbruddsalarmsystemer. – Dette har vi savnet i 15 år. Uavhengighet er veldig viktig i denne bransjen, sier Arve Haug i Finans Norge. Konsulentselskapet er også godkjent sikringsvirksomhet for ISPS-havner.

Publisert

FG-ansvarlig sikringsrådgiver Geir Helge Ramstad i HRP er stolt over at konsulentvirksomheten i løpet av våren har sikret seg to viktige godkjenninger:

  • FG-godkjent rådgivningsvirksomhet innen innbruddsalarmsystemer og tåkesystemer.
  • Godkjent sikringsvirksomhet (RSO) av kystverket.

Når det gjelder FG-godkjenningen er HRP per i dag landets eneste uavhengige rådgivningsvirksomhet innenfor prosjektering og kontroll av innbruddsalarmsystem (IAS) og tåkesystemer i henhold til FG/forsikringskrav.

– Det er gledelig å se at vi endelig har fått et uavhengig FG-godkjent IAS-kontrollforetak. Dette er noe vi har savnet i 15 år. Uavhengighet er veldig viktig i denne bransjen, sier Arve Haug. Han er fagsjef bygning (FG) i Finans Norge.

Arve Haug gleder seg over at HRP er blitt FG-godkjente, og poengterer at uavhengighet er viktig.

– Nettopp på grunn av vår produktuavhengighet kan våre kunder være helt trygge på at innbruddsalarmsystemer og annen innbruddsikring blir prosjektert for å tilfredsstille forsikringsvilkår og egen risikoaksept, uten å være bekymret for at det overselges med flere produkter eller andre typer produkter enn nødvendig, sier Geir Helge Ramstad i HRP.

Konsulentselskapet er godkjent for å utarbeide risikovurderinger og funksjonsbeskrivelser i henholdt til FG-krav, samt til å prosjektere innbruddsalarmanlegg inkludert tåkesystemer for næringsvirksomheter.

– Kundene kan være sikre på at alle forsikringsvilkår og krav innen innbruddsikring er ivaretatt, sier Ramstad.

Sidemannskontroll, uavhengig kontroll av ny-monterte anlegg, kontroll av eksisterende anlegg og utredning av anlegg og hendelsesforløp i etterkant av innbrudd tyveri, eller andre uønskede hendelser, er noe av det HRP er godkjent for.

Godkjenningen som sikringsvirksomhet/ROS av Kystverket, gjør HRP kvalifisert til å utføre sårbarhetsvurderinger og til å utarbeide sikringsplaner i henhold til forskrift om sikring av havneanlegg og forskrift om sikring av havner.

Lars Eirik Berg og Carl-Axel Hagen er to av dem som det siste året har begynt i HRP for å jobbe med sikkerhet. Hagen leder denne satsingen.

Kystverket stiller strenge krav til godkjenning av sikringsvirksomheter. Det må ifølge HRP blant annet dokumenteres kompetanse og erfaring innen sikkerhet, sårbarhetsvurderinger og prosjekter av sikringstiltak innen ISPS-koden og annen maritim lovgivning.

– Våre rådgivere har lang erfaring med havnesikring i både militære og sivile havneanlegg. Vi støtter allerede kunder med prosjektering av sikringstiltak, utarbeidelse av sikringsplaner og generell sikkerhetsrådgivning i havner og havneanlegg som går under ISPS-regelverket, opplyser HRP.

Powered by Labrador CMS