Amund Skarholt fungerer som administrerende direktør i Garda Sikring frem til ny sjef begynner 1. september.

Garda Sikring skifter leder

Garda Sikring får ny administrerende direktør 1. september. Inntil da vil styreleder Amund Skarholt ivareta den daglige ledelsen.

Publisert

Amund Skarholt er tidligere Securitas-sjef, og blant annet nåværende styreleder i Avarn Security, Nokas Verdihåndtering og styremedlem i Sector Alarm Topco. Han har også styreverv i GK Gruppen og Hansen Protection.

Samtidig som Skarholt skal lede Garda Sikring AS, trer han også inn i samme funksjon i Garda Sikring Holdning AS. Også der er han fra før styreleder.

Garda Sikring legger bak seg en konsolideringsfase etter snart tre års drift, og er på full fart inn i en periode hvor målet er å skape lønnsom vekst.

– Vi har fortsatt lokale merkevarenavn, men den operative strukturen består nå av én enhet; Garda Sikring AS.

Det sier Amund Skarholt. Han har vært selskapets styreleder siden januar 2018, kort tid etter etableringen av Garda Sikring.

Garda Sikring er et resultat av at flere aktører innen områdesikring, objektsikring, vei og anlegg slo seg sammen høsten 2017.

Ifølge selskapets nettsider er 220 ansatte fordelt i følgende virksomheter: Garda Sikring Midt-Norge, Håland og Karlson, Lauritsen Gjerdefabrikk, Røa Gjerdefabrikk, Systemsikring, Solheim Gjerdenett, Trygg Vei, Garda Anleggsikring, Nor-Netting og Garda Sikring AS.

Når den nye sjefen begynner i september, overtar han rollene som Johan Andreas Aas har hatt. Han sluttet ifølge Skarholt i virksomheten for et par uker siden.

– Hvordan er Garda Sikrings 2019-resultat?

– Utover at det burde vært bedre enn det er, ønsker jeg ikke å kommentere tallene før regnskapet offentliggjøres senere i sommer. Vi har feilregnet på noen store prosjekter de tre siste årene, og det har vi lært av. Derfor har jeg tro på at vi skal greie å skape lønnsom vekst i tiden som kommer, sier Skarholt.

Her kan du lese om et av prosjektene Garda har levert de siste årene.

Amund Skarholt ønsker foreløpig ikke å fortelle hvem som begynner i rollen som administrerende direktør 1. september.

– Det eneste jeg vil si nå, er at vedkommende har relevant erfaring og kompetanse til å gjøre en god jobb som administrerende direktør i Garda Sikring, sier han.

Powered by Labrador CMS