Roger Stubberud (til høyre) i Keysec AS styrker samarbeidet med blant andre Vaktia, og er med på etableringen av sikkerhetsselskapet Vaktsec AS. Tidligere politimann Morten Haukeland er tredjemann i samarbeidet.

Etablerer nytt sikkerhetsselskap med ordensvakt-aktør

Tre aktører i sikkerhetsbransjen har i fellesskap etablert et nytt selskap for å stå sterkere i markedet som åpner seg når korona-krisen er over. – Det handler om å utvikle eller avvikle. Vi velger det første, sier en av initiativtakerne.

Publisert

(Artikkelen er hentet fra siste magasin-utgave av Aktuell Sikkerhet)

Roger Stubberud forlot i 2013 jobben som analytiker i Oslo politidistrikt til fordel for etablering av sikkerhetsselskapet Procope AS. I starten leverte han spesialiserte risikoanalyser og trendrapporter til næringslivet, og senere ble tilbudet utvidet med blant annet IT-sikkerhet og internkontrollinstrukser.

Fra 2015 har han også drevet vaktselskapet Keysec AS som i hovedsak leverer til luksussegmentet i Oslo sentrum. Omsetningen i Keysec i 2018 var på litt over 18 millioner kroner, og driftsresultatet ble på godt over to millioner kroner.

Med seg i det nye selskapet, Vaktsec AS, får han etter planen Oslo-mannen Ali D. Moghaddam. Sistnevnte har mange års erfaring fra Vaktia AS, de siste årene som daglig leder. Denne rollen skal han fortsatt ha, akkurat som han også fortsetter som Vaktias styreleder. Moghaddam er også daglig leder i Vaktsec AS.

Vaktia AS er en stor aktør innen ordensvakthold i hovedstaden. Selskapet hadde i 2018 en omsetning på litt over 18 millioner kroner og et negativt driftsresultat på nærmere 3,5 millioner kroner.

Fredrikstad-selskapet Sikkerhetsdesign AS er også med på eiersiden i det nye Vaktsec AS. Den tidligere politimannen Morten Haukeland, som jobbet med etterretning og søkelys på Oslos utelivsbransje i mange år, har drevet Sikkerhetsdesign i snart fire år.

Haukeland og Stubberud var for øvrig sentrale i arbeidet med samhandlingsavtalen som ble signert mellom NHO Service og Handel og Oslo-politiet i 2015, en avtale som senere er innført mellom sikkerhetsbransjen og samtlige politidistrikter i hele Norge.

Rammes hardt

– Foreløpig har vi ikke klart for oss hvordan det nye selskapet skal drives, men vi har en del ideer som vi jobber med. Keysec har lenge samarbeidet med både Norsk Sikkerhetsdesign og Vaktia. Dette vil formaliseres og styrkes nå, sier Roger Stubberud.

– Som sagt rammes vår del av sikkerhetsbransjen hardt av korona-krisen. Utelivsbransjen ligger nede og deler av Oslo sentrum er «øde». Hver for oss er vi sårbare, og vi undersøker nå hvordan vi kan bli sterkere sammen. Etableringen av Vaktsec AS er en direkte konsekvens av koronapandemien, legger han til.

Parallelt med at Oslo politidistrikt behandler søknaden om godkjenning som vaktselskap, er idédugnaden i Vaktsec godt i gang. Det er utfordrende å planlegge en ny hverdag som det er umulig å vite hvordan vil bli.

Anbudskonkurranser

– Jeg tror det blir vanskelig å drive for dem som kun leverer til vekter- eller ordensvaktsegmentet. Når samfunnet åpnes igjen, vil det trolig skje i et tempo som gjør det verdifullt å ha mange bein å stå på, sier Morten Haukeland.

Gevinstene ved å etablere samarbeidsselskapet Vaktsec er mange, mener Roger Stubberud. Blant annet tror han de vil stå sterkere i offentlige anbudskonkurranser.

– Vi har sett at vi er for små, og at vi på ulike måter ikke oppfyller kriteriene i offentlige anbudskonkurranser. Nå sier jeg ikke at det er et mål for oss å kjempe om slike kontrakter, men forutsetningen for å kunne gjøre det øker ved å samle vår totale kompetanse og erfaring i en felles enhet, sier han.

Ali D. Moghaddam ønsker ikke å kommentere det nye selskapet før planene er mer konkrete.

Powered by Labrador CMS