City Security fortsetter som største vekter-leverandør til Sporveien i kommende femårs-periode.

Sporveien har valgt sikkerhetsleverandører

Tre vaktselskaper er tildelt til sammen fem kontrakter om vektertjenester til Sporveien de neste fem årene. Forrige anbudsrunde ble i prinsippet avgjort ut fra pris, mens Sporveien denne gang har vektlagt faglige kvalifikasjoner i langt større grad.

Publisert

Tidligere ble kontraktene tildelt med 100 prosent vekting på pris. Nå er tilbyderne evaluert med 75 prosent på pris og 25 prosent på egnethet hos leverandørenes oppdragsleder.

Det er til sammen inngått fem avtaler; basis, arrangement, sivilt vakthold, åpne/lukketjeneste og områdekontroll og utrykning. Varigheten er tre år, med opsjon på ytterligere ett pluss ett år.

Nokas og Vectrocon Kontroll ble også med som leverandører da Sporveien tildelte fem kontrakter nylig. City Security (bildet) fikk den absolutt største.

Samtlige som søkte ble prekvalifisert. Disse var City Security AS, Vectrocon Kontroll AS, Nokas AS og Securitas AS. Alle, med unntak av Securitas, ble tildelt en eller flere av de fem kontraktene:

City Security er tildelt avtalene basis og arrangement. Basis omfatter ordensvakthold på t-baner og stasjoner, samt noe utrykning. De to avtalene har en estimert verdi på 60 millioner kroner.

Åpne og lukke-tjenesten er tildelt Nokas og har en estimert verdi på 13 millioner kroner. Det sivile vaktholdet skal utføres av Vectrocon Kontroll, noe som er estimert til fire millioner kroner. Hærverk og tagging er noe av det de sivile vekterne skal forebygge.

Avtalene, som foreløpig ikke er signert, trer i kraft i løpet av sommeren.

Powered by Labrador CMS