Martin Holmen
Martin Holmen, administrerende direktør i Securitas deltar i Arendalsuke-debatten om beskyttelse av vektere – en yrkesgruppe som er eksponert for vold og trusler.

Forbereder Arendalsuke-debatt:

Tar vekterne i forsvar

Sikkerhetsbransjen møter Arbeiderpartiets justispolitiker Odd Harald Hovland til debatt i Arendalsuka. Tema blir vold og trusler mot vektere og manglende rettslig beskyttelse.

Publisert

Norske vektere er ikke inkludert i yrkesgruppene som anses å være «særskilt utsatt», slik som helsepersonell, transportarbeidere og lærere. Det innebærer at vold og trusler mot vektere normalt straffes mildere enn vold og trusler mot ansatte i nevnte yrkesgrupper.

Dette reguleres i straffelovens paragraf 286: «Den som ved vold søker å påvirke yrkesutøvelsen til en person fra en særskilt utsatt yrkesgruppe, straffes med bot eller fengsel i inntil 3 år». Når det gjelder trusler mot de samme yrkesgruppene, er det paragraf 265 som gjelder. Der er strafferammen bot eller fengsel i inntil to år.

Terje Mikkelsen
Forbundssekretær Terje Mikkelsen i Norsk Arbeidsmandsforbund representerer vekterne når det blir debatt om strengere straff for vold og trusler.

Arendalsuka

Aktuell Sikkerhet har flere ganger satt søkelyset på problemstillingen, senest i en lederartikkel om vold mot vektere for ett år siden. Der sto det blant annet:

«Politikerne bør snarest sørge for at vekterne kommer inn i denne kategorien (særskilt utsatt yrkesgruppe). Riset bak speilet som ligger i nevnte lovparagraf, vil garantert heve terskelen for å utøve vold mot vektere – og dermed være et bidrag til større respekt fra befolkningen».

Når Arendalsuka arrangeres i august, vil temaet på nytt bli belyst. Da arrangerer NHO Service og Handel debatt.

Vil endre lovverket

Ifølge markeds- og kommunikasjonssjef Øyvind Halnes i Securitas, er disse allerede klare til å debattere – og det satses på å få med flere:

  • Odd Harald Hovland (Ap, stortingspolitiker og medlem av Justiskomiteen)
  • Martin Holmen (administrerende direktør i Securitas)
  • Terje Mikkelsen (forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund)
  • Lars Petter Larsen (tariffansvarlig i Parat)

Målet med debatten er å påvirke beslutningstakere til å endre lovverket.

Topper statistikken

– Vektere topper statistikken når det gjelder å være utsatt for vold og trusler. Det finnes derfor ingen gode grunner til at de ikke skal få denne ekstra beskyttelsen, sier Øyvind Halnes.

I tillegg til at det jobbes for å få flere norske politikere til å delta i debatten, er det også kontakt med svenske politikere i håp om å få noen av dem til å bidra med informasjon om hvordan vekterne i Sverige blir beskyttet.

Debattleder blir Per Henrik Stenstrøm.

Powered by Labrador CMS