Anders
Anders

Anundsen åpner Sikkerhetskonferansen

Sikkerhetskonferansen 2015 vil ifølge NSR gi et solid innblikk i utfordringer som det i dagens globale trusselbilde er tvingende nødvendig å være opptatt av. Justisministeren åpner ballet.

Publisert

Justisminister Anders Anundsen åpner Sikkerhetskonferansen 2015. (Foto: Justis- og beredskapsdepartementet)

I fjor sendte justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) statssekretær Hans J. Røsjorde for å åpne Sikkerhetskonferansen. I år kan Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) stolt konstatere at statsråden har takket ja til selv å ønske deltakerne velkommen.

I sin åpningstale vil Anundsen garantert pense inn på Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen (Krisino) som preger en betydelig del av Sikkerhetskonferansens første dag. Hovedfunnene presenteres av NSR-direktør Jack Fischer Eriksen.

Jack Fischer Eriksen. (Foto: Even Rise)

Krisino er et av virkemidlene som NSR bruker for å informere næringslivet om kriminelle trusler og trender, både med tanke på dagens og fremtidens utfordringer. Resultatet fra undersøkelsen, som baseres på innhenting av fakta om kriminalitets- og sikkerhetstilstanden i privat og offentlig næringsliv, har høy tillit i det offentlige. Tallmaterialet og funnene har gjennom tidene vært brukt i grunnlagsmaterialet for så vel politiske som byråkratiske beslutninger innen blant annet justissektoren og andre fora for sikkerhet. Ett av spørsmålene i årets undersøkelse er stilt etter oppfordring fra Justisdepartementet, noe som understreker tilliten fra det offentlige.

Etter Fischer Eriksens Krisino-presentasjon, vil den bli kommentert av direktør Tore Eugen Kvalheim i Arbeidsgiverforeningen Spekter og Kripos-sjef Ketil Haukaas. Disse to etterfølges av direktør Ingebjørg Harto i NHO som stiller spørsmål om sikkerhet kan bli lønnsomt.

Nytt av året er det at NSR har utarbeidet en strategisk analyse av kriminaliteten som næringslivet i Norge eksponeres for. Denne er utført av daglig leder Roger Stubberud i Procope som sammenholder Krisino-funnene med andre åpne kilder.

Også skattedirektør Hans Christian Holte slipper til orde i sekvensen «trender og analyser». Han tar for seg prioriterte tiltak mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet.

Før forfatterne av «Kuppet» slipper til vil Klaus Berg i Philip Morris og Anne-Catherine Gustafson i Kripos snakke om henholdsvis smugling, piratkopiering og terrorfinansiering og nye politidistrikter og ny samarbeidsmodell i politiet.

Boka «Kuppet», som tidligere er omtalt i Aktuell Sikkerhet, handler om det som trolig er norgeshistoriens frekkeste bedrageri. Den gir et innblikk i mafiavirksomhet, juksing og sosial manipulering gjennom beskrivelsen av mangemillioners-svindelen som Nordea for noen år siden ble utsatt for.

Bankens sikkerhetssjef Robert Svoren avløser forfatterne Rolf Widerøe og Hans Petter Aas. Han vil fortelle om hva Nordea har gjort for å sikre seg mot lignende svindler. Ronald Barø i Falck Nutec avslutter denne sekvensen med å snakke om hvor viktig dyktige medarbeidere er for sikkerhetens del, men samtidig hvilken trussel de samme kan representere.

Sikkerhetskonferansens første dag avsluttes med Deobrah Pretty fra Oxford Metrica som snakker om økonomisk krisehåndtering.

Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Marie Benedicte Bjørnland, åpner sikkerhetskonferansens andre dag, før Janne Haaland Matlary snakker om hvordan manglende sikkerhet begrenser friheten. Hun er professor i internasjonal politikk.

Også Morten Regnøy Ednes og Roy Evensen vil gi deltakerne et innblikk i fremtidens sikkerhet. Førstnevnte er prosjektleder og arkitekt ved Norsk design og arkitektursenter, mens Evensen er prosjektdirektør i Oslo kommune. Regnøy Ednes stiller spørsmål om sikkerhet er en trussel for bylivet. Evensen vil redegjøre for hvordan han mener smart arbeid kan gi en tryggere by.

På tross av at Sikkerhetskonferansen var arena for utdelingen av Fidusprisen for siste gang i fjor, blir likevel informasjonssikkerhet også tema på årets konferanse. Jan Henrik Schou Straumsheim fra Mnemonic vil dele av sine felterfaringer når det gjelder datainnbrudd før Sverre Diesen og Henning Andre Søgaard fra FFI tar for seg hybridkrigens største utfordring – og lurer på om dette er kampen om sannheten.

Årets avslutning på den to dager lange Sikkerhetskonferansen blir viet trusler og trusselaktører. Fra Squarehead Technology kommer Knut Torbjørn Moe med foredraget «fra gutterommet til ISIL». Videre tar Cato Hemmingby fra Politihøgskolen for seg terroristers valg av mål og metoder, før Geir Egil Løken i Kripos viser hvordan politiet henter informasjon gjennom samtaler i terrorsaker.

Aktuell Sikkerhet har tidligere omtalt den nye sikkerhetsprisen som skal deles ut under festmiddagen på konferansens første dag. Dette er Outstanding Security Performance Awards (Ospa), som karakteriseres som sikkerhetsbransjens svar på Hollywoods prestisjetunge Oscar. Det er fritt fram å foreslå kandidater, det være seg både virksomheter eller enkeltpersoner, som har utmerket seg i sikkerhetsfaget. Det er kommet inn flere forslag, blant annet fra justis-sektoren og skattemyndighetene, men det er plass til flere i konkurransen og fristen er ennå ikke gått ut. De som nomineres offentliggjøres i september.

Høstens Ospa-utdeling blir verdens første utenfor Storbritannia. Det er Jon Sigurd Jacobsen i S.O.S. security som har tatt prisen hjem til Norge, og NSR organiserer prisen her til lands. Det er den engelske kriminologiprofessoren Martin Gill som hadde ideen til prisen som nå planlegges delt ut i en rekke land de kommende årene. Ytterligere detaljer om prisen kan du lese om i siste papirutgave av Aktuell Sikkerhet.

NSR tar forbehold om endringer i programmet. Les mer om det på deres hjemmesider her.

"
Powered by Labrador CMS