IMG_8261
IMG_8261

- Gir forventninger til sikkerhetsbransjens seriøsitet

Arbeidet med en norm for hvordan sikkerhetsbransjen skal behandle personopplysninger nærmer seg slutten. – Den blir en fordel for bedriftene, deres kunder og samfunnet generelt.

Publisert

Runar Karlsen. (Foto: Even Rise)

Det sier Runar Karlsen til NHO Service sine nettsider.

Han er fagsjef for sikkerhetsbransjen i NHO Service, som varinitiativtakeren til den nye normen. I utarbeidelsen samarbeider de med Datatilsynet og advokatfirmaet Føyen Torkildsen.

– Personvernet står meget sterkt i Norge. Dette gir betydelige forventninger til sikkerhetsbransjens seriøsitet, sier Runar Karlsen, fagsjef for sikkerhetsbransjen i NHO Service.

Ifølge nettsidene til NHO Service er normen forankret i lov om personvern og blir et sett med bransjeregler som dekker alt fra bruk av kameraovervåkning til håndtering av sensitive personopplysninger. Bransjenormen skal bidra til å bygge en felles forståelse av regelverket knyttet til håndtering av personopplysninger sett fra både bransjen og Datatilsynets ståsted.

Bransjenormen skal også ivareta bransjens kunders forståelse av regelverket, skriver NHO Service.

Det påpekes at bransjenormen er et resultat av at personvernregler får anvendelse på stadig større områder av samfunnet ettersom teknologi brukes på nye måter. Målsettingen er å gi økt forutsigbarhet for bedrifter og kunder, sikre bedre etterlevelse av regelverket, samt forebygge konflikter.

Arbeidet med bransjenormen har ifølge NHO Service en del til felles med det arbeidet som ble gjort på elektronisk billettering for noen år tilbake.

Bjørn Erik Thon. (Foto: Even Rise)

– Vi har behandlet flere saker med aktører i sikkerhetsbransjen og det er en bransje som er i rask utvikling hva gjelder bruk av teknologi. Det er derfor positivt at bransjen tar initiativ til å lage en bransjenorm. Min erfaring er at normarbeid ikke bare gir bedre etterlevelse av regelverket, det etablerer også en møteplass mellom bransjen og Datatilsynet som vi kan ha stor nytte av fremover, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet i NHO Service.

Powered by Labrador CMS