Widerøe Ground Handling vil til høsten overta sikkerhetskontrollen ved Haugesund Lufthavn Karmøy.

Widerøe vant over Securitas i Haugesund

Sikkerhetskontrolltjenestene ved Haugesund Lufthavn Karmøy skal fra 1. september leveres av Widerøe Ground Handling. De overtar etter Securitas Transport Aviation Security (Stas).

Publisert

– Dette er en viktig milepæl for Widerøe Ground Handling i utviklingen av selskapet som leverandør av sikkerhetstjenester på norsk lufthavner. Vi har over tid utviklet organisasjonen og bygd opp selskapets kapasitet og kompetanse innenfor sikkerhetstjenester.

Det sier administrerende direktør Marius Myhre om tildelingen. Kontraktsparten er det private selskapet Lufthavndrift AS som driver Haugesund Lufthavn Karmøy.

– Det gleder meg og gjør meg stolt når vi nå kan iverksette planen vår for oppstart av sikkerhetskontrolltjenester ved Haugesund Lufthavn Karmøy, legger Myhre til.

– Valget av Widerøe Ground Handling gjør oss trygge på at vi får en leverandør som har samtlige kvaliteter vi er ute etter når det gjelder sikkerhet og kvalitet. Widerøe Ground Handling er en samarbeidspartner på lufthavnen i dag, og vi ser frem til å utvide og utvikle samarbeidet slik at vi – i den utfordrende tiden lufthavnindustrien står overfor – når de målene vi har for kontinuerlig forbedring og effektivisering.

Det sier administrerende direktør Tore Lillenes i Lufthavndrift AS.

Dialog om Stas-ansatte

Stasjonssjef Sveinung Helgeland leder avdelingen som Widerøe Ground Handling har på Haugesund lufthavn.

Han sier at selskapets oppgaver i dag dreier seg om passasjerservice og bagasje- og frakthåndtering, og at de ser frem til å ønske nye medarbeidere velkommen:

– Sikkerhetskontrolltjenesten etableres som en sentral del av vår daglige drift, sier han.

Marius Myhre sier at Widerøe Ground Handling nå vil gå i dialog med Securitas Transport Aviation Security (Stas) for å enes om en smidig overgang for de ansatte som berøres.

Widerøe Ground Handling AS leverer fra før bakketjenester ved 42 lufthavner i Norge. Selskapet tilbyr ifølge seg selv alle produkter som er nødvendige for flyselskapene. Tradisjonell håndtering av passasjerer og bagasje, frakt håndtering og avvising av fly er sentrale produktområder for virksomheten.

Selskapet er sikkerhetsgodkjent fraktleverandør ved 39 lufthavner, hvorav flere av disse har egne sikkerhetskontrollører og eget utstyr for sikkerhetskontroll – godkjent og overvåket av Luftfartstilsynet.

– Vi har egne sertifiserte instruktører i sikkerhetskontrollfagene, og er godkjent som opplæringsbedrift for vektere og sikkerhetskontrollører for flyplasstjeneste. Med overtakelse av sikkerhetskontrolltjenestene ved Haugesund lufthavn, tar selskapet et viktig skritt i riktig retning av å komplettere en allerede omfattende produktportefølje innen lufthavnrelaterte tjenester, opplyser Widerøe Ground Handling.

Tjener ikke penger

Begrunnet med dårlig inntjening i korona-tiden, sa Securitas Transport Aviation Security (Stas) nylig opp avtalen de har med Avinor om levering av sikkerhetskontrolltjeneste ved Bergen Lufthavn Flesland, Stavanger Lufthavn Sola og Trondheim Lufthavn Værnes.

– Dersom Stas skal være attraktiv både som leverandør og arbeidsgiver, må vi sørge for god inntjening og sunn økonomi. Slik markedssituasjonen har endret seg siden inngåelse av kontrakten, er ikke det mulig i dagens marked, har daglig leder Dorothy Billett tidligere uttalt.

Kommersiell direktør Kjell Ivar Maudal i Widerøe Ground Handling ønsker ikke å kommentere om de vil kjempe om nevnte kontrakter som Securitas trakk seg fra.

Jeg vil ikke forskuttere noe, men generelt er vi en aktør som ser på muligheten for å drive innen denne type aktivitet, sier han.

Widerøe Ground Handling drev inntil for snart 15 år siden sikkerhetskontrolltjenester ved enkelte norske flyplasser. Etter det Aktuell Sikkerhet erfarer vurderte de å legge inn tilbud sist Avinor-kontraktene var ute på anbud, men de valgte aldri å gå inn i konkurransen for fullt.

Prisvekting på 65 prosent

Securitas Transport Aviation Security ønsket å fortsette leveransen de har i Haugesund, men måtte se den tapt da Widerøe Ground Handling leverte et bedre tilbud enn dem. Avarn Security (tidligere Nokas) var også med i konkurransen, men valgte til slutt å ikke legge inn tilbud.

I anbudskonkurransen ved Haugesund Lufthavn Karmøy ble pris vektet med 65 prosent.

– Det var en god konkurranse mellom to tilbydere som begge ville ha kontrakten. De leverte gode tilbud og besvarelser, sier administrerende direktør Tore Lillenes i Lufthavndrift.

Avinor sine kontrakter for sikkerhetskontrolltjenester godtgjøres med en pris per passasjer. Raset i antall flypassasjerer som følge av korona skaper derfor store utfordringer for vaktselskapene på Avinor-flyplassene.

– Vi har også vurdert en slik kontraktsform, men ut fra dagens situasjon ser vi ikke det som hensiktsmessig. Vi lever ikke godt hvis leverandørene våre ikke lever godt, sier Lillenes.

Powered by Labrador CMS