Hikvision mister en betydelig kunde i Norge, Sverige og Finland når Avarn Security avslutter kundeforholdet. General manager Nathan Zheng i Hikvision Nordic tilbakeviser at Avarn Security har grunn til å bekymre seg.

Frykter brudd på menneskerettighetene:
Avarn Security kutter ut kinesiske Hikvision

Avarn Security stopper alt nysalg av produkter fra kinesiske Hikvision. Årsaken er en forsterket mistanke om at selskapet bidrar til brudd på internasjonale menneskerettigheter.

Publisert

Beslutningen om å stoppe nysalget, og deretter styre en avvikling av leverandørforholdet til Hikvision, gjelder for Avarn Security-selskapene i Norge, Sverige og Finland. Skan-kontroll i Norge er blant dem.

General manager Nathan Zheng i Hikvision Nordic tilbakeviser at Avarn Security har grunn til å bekymre seg.

Egen gransking

– Vi beklager selvsagt eventuelle konsekvenser dette medfører for våre kunder, men ber om forståelse for beslutningen vi har tatt. Skal vi innfri våre kunders forventinger, så innebærer dette også at vi tar vårt etiske ansvar på alvor, sier kommunikasjonsdirektør Ådne Mauritzen i Avarn Security (tidligere Nokas).

Avarn Security styrer en avvikling av forholdet de har til kinesiske Hikvision. Årsaken er frykt for å bidra til brudd på internasjonale menneskerettigheter.

Da det i fjor kom rapporter om at det var økt mistanke om at Hikvision bidro til brudd på internasjonale menneskerettigheter, iverksatte Avarn Security egen gransking. Målet var å få en forsikring fra Hikvision om at den kinesiske produsenten etterlever leverandørforpliktelsene sine i kjølvannet av opplysninger i nevnte rapporter. Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland var blant dem som skapte bekymring gjennom innholdet i sin rapport.

Avarn Security opplever ikke at de har fått noen tilfredsstillende forsikring fra Hikvision. Selskapet, som er et av Nordens største sikkerhetsselskaper, fikk bistand av eksterne eksperter til blant annet å identifisere forretningsetiske risikoer og/eller bevis på uetisk eller ulovlig aktivitet.

Ikke forenlig med etiske retningslinjer

– Vi tar alltid slike varsler på alvor, og er bevisst på ansvaret vårt om å tilknytte oss leverandører og samarbeidspartnere som etterlever våre etiske retningslinjer. Gjennom jevnlige revisjoner og ved mistanke om brudd, ønsker vi å forsikre oss om at våre leverandørforhold og kontraktbetingelser ikke er i strid med internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Derfor besluttet vi å gjennomføre denne granskingen, sier Mauritzen.

Han forteller videre at en grundig revisjon ga Avarn Security styrket mistanke og økt risiko for at det kan foreligge kritikkverdige forhold hos leverandøren.

Mauritzen er tydelig på at de nye funnene ikke er forenlige med Avarn Securitys etiske retningslinjer, og at dette derfor får følger for det videre samarbeidet med Hikvision.

– Vår samlede vurdering er at det nå er en økt risiko for at selskapet Hikvision bidrar til brudd på internasjonale menneskerettigheter nedfelt i FN-konvensjonen – og at det er grunn til å tro at de kan ha en rolle i krenkelsene som foregår mot de etniske minoritetene i Xinjiang-provinsen. Medier har også nevnt Hikvisions lenker til den kinesiske militærindustrien som urovekkende. Vi har derfor besluttet å foreta en styrt avvikling av leverandørforholdet, oppsummerer Mauritzen.

– Vi tar vårt ansvar

– Som sikkerhetsindustriens globale leder respekterer Hikvision menneskerettighetene og tar vårt ansvar for å beskytte mennesker på alvor. Vårt oppdrag er å holde mennesker, organisasjoner og eiendom trygge og sikre, sier general manager Hikvision Nordic Nathen Zheng til Aktuell Sikkerhet.

Han legger til at Hikvision i 2019 startet et vedvarende engasjement med offentlige tjenestemenn i USA, Storbritannia og EU for å avklare misforståelser om selskapet og løse deres bekymringer.

– I januar 2019 inngikk Hikvision samarbeid med menneskerettighetsekspert og den tidligere amerikanske ambassadøren Pierre-Richard Prosper. Dette for å hente råd til selskapet om menneskerettigheter, sier Nathen Zheng.

Når det gjelder påstandene som forbindelser mellom Hikvision og den kinesiske militærindustrien, sier Nathen Zheng følgende:

– Vi protesterte sterkt da Hikvision ble inkludert på den amerikanske forsvarsdepartementets liste i juni 2020 fordi Hikvision ikke er et «kinesisk militærfirma». Det har vi vist gang på gang. Hikvision drives uavhengig og er børsnotert. Vi har aldri deltatt i noe FoU-arbeid for militære applikasjoner. Vår forretnings- og eierinformasjon har alltid vært offentlig tilgjengelig.

– Hikvision har prøvd å samarbeide fullt ut med den amerikanske regjeringen og på en transparent måte svare på beslutningstakernes spørsmål. Vi har forsøkt å rette opp misforståelser om vårt selskap og om vår virksomhet. Vi vil fortsette med dette arbeidet, legger han til – og poengterer:

– Hikvision er verdensledende innen levering av videosikkerhetsløsninger. Straffeaksjonene mot selskapet gjør ikke Amerika eller verden tryggere.

Ivaretar garantiansvaret

Avarn Security vil fortsette å utføre service, support og reklamasjonsarbeid på eksisterende Hikvision-utstyr for å ivareta sitt garantiansvar.

– Bortsett fra dette stopper alle nye leveranser opp, sier Mauritzen.

– Etterlevelse av menneskerettigheter står sentralt over hele verden. For å erstatte Hikvisions sortiment, har vi allerede kommet langt i dialogen med ulike produsenter for å finne nye og kundevennlige løsninger, som jeg håper både nye og eksisterende kunder vil ta godt imot, avslutter han.

Avarn Security har 16.000 ansatte i Norge, Sverige og Finland.

Dette sier Avarn Security om egne etiske retningslinjer:

«Avarn Security ønsker å opprettholde et høyt etisk nivå i sin forretningsvirksomhet. Våre aktiviteter skal på ingen måte komme i konflikt med internasjonalt anerkjente menneskerettighetskonvensjoner.

Avarn Security anerkjenner det enkelte individs verdi uavhengig av etnisitet, religion, seksuell legning, kjønn, sivilstatus og funksjonshemminger. Vi tar sterk avstand fra alt barnearbeid, tvangsarbeid og svart arbeid.

Avarn Security vil velge leverandører og andre samarbeidspartnere som deler vårt syn på menneskerettigheter og vårt etiske fundament. Vi samarbeider med våre kunder for å sikre at kontraktbetingelser ikke er i strid med menneskerettighetskonvensjonene».

Powered by Labrador CMS