Robert O. Glærum som nå selger Security Norway til Avarn Security, vil fortsette i sistnevnte selskap. Det gjelder også hans nærmere 50 ansatte.

Robert O. Glærum selger Security Norway:
– Tiden er inne

Avarn Security kjøper Security Norway. Selskapet som har hovedkontor i Kristiansund og avdelingskontor i Ålesund, omsatte i 2019 for nærmere 17,5 millioner kroner.

Publisert

Security Norway har spesialisert seg på vakttjenester innen beredskapstjenester, fortøyningstjenester, sentervakthold, svinntjenester, ISPS-vakthold, stasjonære vaktoppdrag og sikkerhetstjenester til blant andre oljeindustrien.

Oppkjøpet bidrar dermed med vekst for Avarn Security innen tradisjonelle vektertjenester, men også spesielt i næringer som olje og gass, samt fiskerinæring og verftsindustri.

Security Norway AS, har i underkant av 50 ansatte. Av omsetningen på nesten 17,5 millioner kroner i 2019, var selskapets negative resultat før skatt på litt over en halv million kroner samme år.

I årene frem til 2015 hadde vestlandsselskapet relativt gode resultater. I 2016, 2017 og som nevnt i 2019 var tallene røde. I 2018 var resultatet før skatt på 172.000 kroner av en omsetning på nesten 17,8 millioner kroner. Regnskapstallene for 2020 er ikke klare ennå.

I 2015 passerte omsetningen til Security Norway 21 millioner kroner. I 2017 var den nede på 16,2 millioner kroner, mens den steg til 17,8 millioner kroner i 2018. I 2019 var den litt i underkant av 17,4 millioner kroner.

– De siste årene har vi opplevd en god vekst i selskapet. Nå mener vi tiden er inne til å ta nye steg, og vi er derfor godt fornøyde med å få Avarn Security som nye eiere. Avarn Security er en solid og ledende sikkerhetsaktør i det nordiske markedet, og jeg har tillit til at de vil kunne videreutvikle de gode kundeforholdene vi har etablert, sier daglig leder Robert O. Glærum i Security Norway.

Han er tiltenkt en markedsrettet rolle i Avarn Security.

– Jeg gleder meg til fortsatt å jobbe med sikkerhetstjenester i Avarn Security, og er overbevist om at kundene vil få tilgang på et enda bredere produktspekter gjennom dette salget, sier Glærum.

Alle ansette i Security Norway blir innlemmet i Avarn Security.

Gjennom sitt heleide datterselskap Skan-kontroll AS eier Avarn Security fra før 34 prosent av Security Norway.

– Security Norway er godt forankret i et viktig geografisk markedsområde for oss. Gjennom oppkjøpet øker vi vår tilstedeværelse og konkurransekraft betydelig. Selskapet har mange dyktige medarbeidere som vi gleder oss til å ta imot. Det blir viktig for oss å kunne videreføre den kompetanse og erfaring de besitter. Sammen med ledelsen i Security Norway skal vi sørge for at kundene får en positiv opplevelse av oss som sin nye sikkerhetsleverandør, sier country managing director Kjell Frode Vik i Avarn Security.

Avarn Security, som tidligere het Nokas, har cirka 16.000 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Konsernets forventede omsetning i 2021 er 8,4 milliarder kroner.

Powered by Labrador CMS