Runar Karlsen i NHO Service og Handel og Terje Mikkelsen i Norsk Arbeidsmandsforbund konstaterte i natt at det blir vekterstreik, etter forhandlinger seks og en halv time på overtid.

803 vektere streiker fra i formiddag

Norsk Arbeidsmandsforbund, Parat og NHO Service og Handel kom ikke til enighet i natt, og det blir derfor vekterstreik fra klokka 12.00 i formiddag. Norsk Arbeidsmandsforbund sier at de helt fra starten i forhandlingene opplevde en motpart som konsekvent avviste deres krav.

Publisert

NHO Handel og Service sier på sin side at de synes det er umusikalsk å gå til streik når ett tusen kollegaer er permittert og mens mange mister jobben:

– Det er fortsatt omtrent ett tusen permitterte vektere i denne bransjen, som er blant de hardest rammet av koronasituasjonen. Samtidig blir dette den første streiken under dette koronalønnsoppgjøret. Ingen av oss vet hvordan situasjonen i samfunnet og i vekterbransjen er neste år, og den usikkerheten synes ikke arbeidstakersiden å ville ta innover seg, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn.

– Vekterne har, fra en allerede lav lønn, sakket akterut lønnsmessig de siste årene. Det var derfor forventninger til et oppgjør som bringer vekterlønnen nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Dessverre møtte vi ingen forståelse for dette i meklingen, sier forbundsleder Anita Johansen i Norsk Arbeidsmandsforbund, og legger til:

– Vi fikk heller ikke gjennomslag for våre krav om bedre arbeidsforhold for lærlinger eller økt arbeid mot ufrivillig deltid. Dette er svært skuffende. Vi håpet i det lengste det skulle være mulig å finne løsning gjennom mekling, men dessverre lyktes ikke det denne gang.

– Foruten grunnlønn viste arbeidsgiverne ingen vilje til å regulere satsene for arbeid på natt og helg, det var heller ingen vilje til å øke tillegget for fagarbeidere. Med det siste tilbudet fra arbeidsgiverne styrte de meklingen mot en konflikt. Forhandlingsutvalget kunne ikke anbefale det forslaget som forelå. Det er svært beklagelig at vi ikke klarte å finne en løsning selv innenfor rammene for frontfaget, skriver NAF på sine nettsider.

– Vekterbransjen leverer i stor grad tjenester innen både kultur- og reiseliv, samt innen luftfart. Disse bransjene sliter nå, og flere vaktselskap er nå i gang med oppsigelser. Dette er rammen omkring dette oppgjøret, og det er for oss vanskelig å forstå at forbundene ikke ser alvoret i den situasjonen bedriftene står i, sier Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

NHO Service og Handel opplyser at plassfratredelsen omfatter 803 navngitte arbeidstakere i Securitas AS og Avarn Security AS. Av disse er 420 organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund og 383 organisert i Parat. Plassfratredelsen kan bli utvidet med fire dagers varsel. Da kan også andre bedrifter bli omfattet.

Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen beklager til eget nettsted at meklingen ikke førte frem:

– Våre krav var helt i tråd med den økonomiske rammen fra frontfaget. Det er derfor svært beklagelig at arbeidsgiver sender oss ut i streik. Christian Svensen er hovedtillitsvalgt for Parat i Avarn Security. Han kommenterer følgende til Parat24:

– For de av våre medlemmer som tar den ekstra belastningen det er å jobbe natt og helg, er det viktig å få anerkjennelse også over lønnsslippen, sier Svensen til Parat24.

Powered by Labrador CMS