Norsk Arbeidsmandsforbund fortsetter streiken, mens NHO Service og Handel er fornøyde etter å ha kommet i mål med forhandlingene for Parats medlemmer.

Løsning for Parat-medlemmene:
Norsk Arbeidsmandsforbund fortsetter streiken

NHO Service og Handel er enige med YS-forbundet Parat i årets lønnsoppgjør for vekterne. 2.000 vektere som er organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund streiker fortsatt.

Publisert

– Norsk Arbeidsmandsforbund har ikke vært en del av disse forhandlingene og vil fortsette streiken, skriver de i en pressemelding mandag kveld:

– Da Norsk Arbeidsmandsforbund ikke har vært invitert til slike forhandlinger, har det ikke vært mulig for forbundet å ta stilling til eventuelle forhandlingsløsninger, sier forbundsleder Anita Johansen mandag kveld.

Dette skriver NHO Service og Handel i en pressemelding mandag kveld:

– 420 Paratvektere i Securitas og Avarn Security går tilbake til jobb fra tirsdag morgen. LO-forbundet Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) har fremdeles cirka 2.000 vektere ute i streik.

– Vi er lettet over at den lange konflikten med Parat har funnet en løsning som var akseptabel for begge parter, men dette ble et kostbart oppgjør, som vil prege sikkerhetsbransjen videre. Vi håper også på en løsning med Norsk Arbeidsmandsforbund, sier Anne-Cecilie Kaltenborn.

– Sikkerhetsbransjen er blant de bransjene som ble tidlig rammet av koronakrisen, blant annet fordi de betjener luftfart, kultur- og reiseliv. Disse er fortsatt blant de hardest rammede bransjene nå i høst, og situasjonen er svært krevende med rundt 1000 ansatte fortsatt permittert. Med dette som bakteppe var det spesielt viktig å få avsluttet denne arbeidskonflikten slik at bedriftene kan fokusere på å komme gjennom dette krevende året, sier Kaltenborn.

Dette er løsningen:

  • Det ble gitt et tillegg på timelønnen med kr. 3.50 med virkning fra 1. august.
  • Det gis et tillegg på kr. 1.- med virkning fra 1. april neste år.
  • Natt-, helg- og skifttillegg økes med kr. 2,-
  • Det var enighet om formuleringer om ufrivillig deltid, lærlinger og timelønn/fastlønn.

Dette skriver Parat i en pressemelding mandag kveld:

– Mandag er det inngått avtale mellom Parat og NHO. Ny avtale gir vekterne et generelt tillegg på 4,50 kroner per time. I tillegg er kravet om økte tillegg for natt- og helg med 2 kroner pr. time innfridd. Parats forhandlingsleder, Lars Petter Larsen, sier vekterne har fått innfridd sine krav. – Lønnstilleggene innebærer at vekterlønnen trappes opp i år og neste år. I tillegg til gjennomslag for kravene om økte tillegg i dette oppgjøret, har vi fått aksept for at lønnsnivået i bransjen skal heves ytterligere. Vi er også enige om at partene innen utgangen av januar hvert år skal forhandle om opptrapping av lønnssatsene, sier Larsen.

Reduksjon av ufrivillig deltid og forbedringer til lærlinger

Han sier partene også er enige om å jobbe for å redusere ufrivillig deltid. – Vi er enige med arbeidsgiverne om at langt flere vil få mulighet til utvidet stilling, gjennom bedring av arbeids- og turnusplaner. Videre er vi enige om at lærlinger skal få en mer forutsigbar arbeidstid og opparbeide seg lønnsansenitet i lærlingperioden, sier Parat-forhandleren.

Overgang fra fastlønn til timelønn, for deltidsansatte med inntil 20 prosent stilling, har ifølge Larsen vært et krav fra NHO som har vanskeliggjort forhandlingene. – Krav fra arbeidsgiver om å endre fastlønn til timelønn har vært problematisk. Vi har akseptert at det kan betales timelønn for inntil 20 prosent stilling. Det gjør bemanningsplanlegging enklere og gir den enkelte større fleksibilitet. Videre har vi som en prøveordning, i tariffperioden, akseptert at timelønn kan avtales med ansatte i stillinger over 20 prosent. Dette etter drøftelse med tillitsvalgte, sier Larsen.

Vekternes lønn og status

Parat-forhandleren sier denne streiken har synliggjort hvor viktige vekterne er i dagens samfunn. – Vi vil jobbe hardt for at vekterarbeidet får ytterligere annerkjennelse i tiden fremover. Det er synd det måtte en streik til for å få arbeidsgiver til å se verdien av egne ansatte, men avtalen som nå er inngått gir oss muligheten til å løfte vekternes lønn- og anseelse i tiden fremover, sier Larsen.

Han sier kombinasjonen av streik og forhandlinger har vært nødvendig for å komme til enighet. – En avslutning på streiken i form av enighet mellom partene er den eneste ansvarlige løsningen på en konflikt. Vi ser dessverre for mange konflikter som løses gjennom tvungen lønnsnemd. I disse tilfellene har begge parter tapt, uten at konflikten egentlig er løst. Vi har tatt ansvar og løst denne konflikten. Vekterne som har vært i streik har god grunn til å være fornøyd, selv om det alltid vil være noen som ønsket seg enda mer, sier Parat-forhandleren.

Powered by Labrador CMS