Salgssjef Jahn Gulbrandsen i divisjon sikkerhet hos Oneco Technologies er glad for at selskapet vant konkurransen om VMS-system til OsloMet.

Ny OsloMet-avtale til Oneco

OsloMet har bestemt seg for å kjøpe nytt VMS-system av Oneco Technologies. Seks leverandører ga tilbud. Fire av dem ble avvist i anbudsprosessen.

Publisert

VMS-systemet (videbehandlings-programvaren) som sikkerhetsdivisjonen i Oneco Technologies nå skal levere og drifte for OsloMet, er ifølge Gunn-Sølvi Arveschoug av typen ACC7 fra Avigilon.

Hun er seksjonssjef ved avdeling for økonomi ved OsloMet – Storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus). Studieinstitusjonen har lokaler både på Kjeller og i Oslo sentrum.

Kontraktsverdien er over fire år beregnet til 2.301.632 kroner.

– Dette er en stor og viktig leveranse for Oneco Technologies, spesielt i forlengelsen av at vi allerede er inne hos OsloMet med adgangskontroll, samt lås og beslag. De to sistnevnte avtalene signerte vi for litt over et år siden, sier Jahn Gulbrandsen. Han er salgssjef for divisjon sikkerhet i Norge.

– Kontrakten angående nevnte VMS-løsning ble tildelt etter en åpen anbudskonkurranse der vår løsning var best. Samtidig opplever vi den tilliten som OsloMet nå gir oss som en bekreftelse på at de er fornøyde med jobben vi allerede gjør for dem knyttet til lås, beslag og adgangskontroll, legger han til.

I VMS-konkurransen ble det blant annet stilt meget høye krav til konkrete analyse-muligheter i ITV-anlegget, samt at den kan integreres med Lenel adgangskontroll.

– Leveranse av slik software krever mye av oss, ikke minst høy teknisk kunnskap som kan håndtere analyse-kravene knyttet til informasjon som sikkerhetskameraene fanger opp. Vi har allerede utvidet sikkerhetsdivisjonen med folk som er godt kvalifisert til dette, sier Gulbrandsen.

Av seks tilbydere var det Datek AS og Oneco Technologies som konkurrerte i finalen. Både Communitec AS, GK Sikkerhet AS, Nokas AS og NorthQ AS fikk av ulike grunner tilbudene sine avvist. En av grunnene som alle de fire sistnevnte fikk tilbakemelding om, var at tilbudet deres inneholdt vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene.

I anskaffelsesprotokollen står det blant annet:

«Oneco Technologies AS var best på tildelingskriteriene pris og kvalitet (begge vektet 50 prosent). På kvalitetskriteriet besvarte de mer utfyllende, og oppdragsgiver fikk et bedre grunnlag til å gi score/karakter/poeng. I så måte leverte de en bedre løsning som trygget oppdragsgiver i at oppgavetilnærmingen/løsningsforslaget ville dekke behovet på en god måte».

Powered by Labrador CMS