Bane Nor har valgt leverandør av låsesmedtjenester for de neste årene. Rammeavtalens verdi over seks år er til sammen 20 millioner kroner.

Lås og beslag:
Bane Nor har valgt leverandør

– En særdeles viktig kontrakt for oss, sier Ståle Raa om rammeavtalen mellom Låssenteret og Bane Nor SF. Estimert verdi er til sammen 20 millioner kroner de kommende seks årene.

Publisert

Rammeavtalen mellom Låssenteret AS og Bane Nor SF er i første omgang på to år, med opsjon på forlengelse med ett år av gangen i fire år.

Låssenteret er den eneste som ga tilbud i Bane Nor-konkurransen – som omfatter levering av tjenester, materiell, installasjon, drift, vedlikehold og service innen lås og beslag.

Konserndirektør Ståle Raa omtaler rammeavtalen med Bane Nor SF som særdeles viktig på flere måter:

Konserndirektør Ståle Raa i Låssenteret gleders seg over rammeavtalen med Bane Nor. Han takker ansatte for å ha sikret oppdraget, og takker kunden for tilliten.

– For det første viser avtalen at vi har gjort noe riktig i den forrige kontraktsperioden. Kjøp er viktig, men gjenkjøp er kanskje enda viktigere. For det andre bidrar avtalen med Bane Nor ytterligere til den allerede veldig gode starten vi har hatt på 2021. Og sist, men ikke minst – dette er nok et godt bevis på at vår desentraliserte modell gjør at vi står godt rustet når viktige og nasjonale aktører utfordrer oss, sier Ståle Raa.

Låssenteret har med sine flere enn 300 ansatte et budsjett på 620 millioner kroner i 2021. I løpet av to år har selskapet en målsetning om å omsette for en milliard kroner.

Det svenske oppkjøpsfondet Procuritas er Låssenteret største eier. Ståle Raa og de ansatte har også et solid eierskap i virksomheten.

Ståle Raa skriver sier at han er veldig glad, ydmyk og stolt over hva Låssenteret har fått til med Bane Nor.

Powered by Labrador CMS