Terje Mikkelsen i NAF hevder at det ikke eksisterer noen dialog med de tillitsvalgte om Color Line-avtalen som Securitas har vunnet (foto: Even Rise).
Terje Mikkelsen i NAF hevder at det ikke eksisterer noen dialog med de tillitsvalgte om Color Line-avtalen som Securitas har vunnet (foto: Even Rise).

Ber konsernledelsen om innsyn i Color Line-avtale

Norsk Arbeidsmandsforbund hevder at det verken har vært drøfting eller dialog mellom Securitas og forbundets tillitsvalgte om den nye Color Line-avtalen. Securitas hevder at det er feil.

Publisert

For en uke siden skrev Aktuell Sikkerhet at Securitas har vunnet anbudskonkurransen om levering av sikkerhetstjenester til Color Line. Nokas har hatt dette oppdraget gjennom flere år.

Securitas AS opplyste da at de eier den nylig signerte avtalen og at PSS Securitas (Personal Service og Sikkerhet AS) skal være underleverandør på deler av den.

PSS Securitas er heleid av Securitas AS. Datterselskapet har ikke tariffavtale og er ikke medlem i NHO Service og Handel slik som Securitas er.

– Våre tillitsvalgte i Securitas hadde ingen informasjon om tildelingen av Color Line-kontrakten før de leste om den i Aktuell Sikkerhet. Heller ikke etterpå har det vært noen form for dialog med de tillitsvalgte, påstår forbundssekretær Terje Mikkelsen i Norsk Arbeidsmandsforbund NAF.

– Bruken av underleverandør er noe av det som helt klart burde vært drøftet med fagforeningens tillitsvalgte under anbudsprosessen. Den manglende kommunikasjonen er et problem, legger han til.

Securitas har en annen oppfatning av situasjonen, og markedssjef Eldrid Odden Otterlei kommenterer NAFs påstander slik:

– Det har vært dialog mellom bedriften og lokale tillitsvalgte etter tildeling.

Utover dette har ikke Securitas kommentert forhold rundt avtalen til Aktuell Sikkerhet.

– At det har vært dialog er etter vårt syn bare sprøyt. Våre tillitsvalgte har bedt om drøfting, og fått til svar at det i denne saken ikke er noe å drøfte. De har også bedt om et møte fordi de mener den pågående prosessen er et brudd på hovedavtalen. Noe slikt møte har de heller ikke fått gjennomslag for. Jeg vil gjerne se dokumentasjon på hvilken reell dialog, og mellom hvem, Securitas viser til. Å avvise de ansattes rettigheter uten at partene setter seg ned for å prate om saken, kan ikke kalles dialog, sier Mikkelsen.

Vi i Parat støtter Norsk Arbeidsmandsforbund i at det ikke har vært noen dialog i denne saken. Det eneste vi er informert om, etter en henvendelse fra vår juridiske avdeling i uken som gikk, er at Securitas skal ha et internt møte tirsdag. Vi forventer å bli informert om saken etter det, sier Christian Svensen. Han er hovedtillitsvalgt i fagforeningen Parat innenfor vakt i Nokas.

Svensen er blant de vekterne i Nokas som jobber for Color Line og føler stor spenning om hva som skjer når Securitas overtar 1. desember.

Verken Norsk Arbeidsmandsforbund eller Parat kjenner til at noen av Nokas-vekterne som i dag jobber for Color Line er tilbudt videre jobb i Securitas.

– Norsk Arbeidsmandsforbund sendte denne uken krav om virksomhetsoverdragelse til Securitas AS for våre berørte medlemmer. For sikkerhets skyld sendte vi det samme til PSS Securitas. Dette fordi vi hittil ikke har fått informasjon om hvilken rolle det selskapet har i saken. Vi er ikke tvil om at et slikt bytte av leverandør forplikter det overtakende selskapet til å gjennomføre en virksomhetsoverdragelse. Det innebærer blant annet at de involverte må få tilbud om å bli med over til ny arbeidsgiver, sier Mikkelsen.

– Det er en utfordring at vi ikke får vite hva denne avtalen omfatter. I mangel på informasjon har våre lokale tillitsvalgte bedt om at denne saken blir tema på et møte som de skal ha med konsernledelsen i Sverige førstkommende uke. Dette er gjort i håp om at konsernledelsen tar ansvar for å sikre at Norsk Arbeidsmandsforbund får innsyn i hva Securitas faktisk har solgt inn til Color Line. Bruk av underleverandører skal etter vårt syn begrunnes. PSS Securitas er landets ledende innen ordensvaktvirksomhet, og i verste fall kan det her bli satt inn ordensvakter i en tjeneste som tidligere er definert som vekteroppgaver. Dette er uheldig, og mange skritt tilbake, for en sikkerhetsbransje som gjennom mange år har kjempet for kompetanseheving og økt tillit i samfunnet, sier Mikkelsen.

Powered by Labrador CMS