300 deltok på Beredskapsdagen i Vestfold i fjor. Nå er årets arrangement under oppseiling (foto: privat).
300 deltok på Beredskapsdagen i Vestfold i fjor. Nå er årets arrangement under oppseiling (foto: privat).

Klart for kompetansepåfyll og nettverksbygging

Alle med engasjement innen samfunnssikkerhet og beredskap bør sette av 21. april til samling i Vestfold. I fjor deltok så mange som 300. Årets hovedfokus er maritim beredskap.

Publisert

Beredskapsdagen 2016 i Vestfold nærmer seg, og mye av programmet er for lengst klart. Stedet er Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Vestfold på Bakkenteigen mellom Tønsberg og Horten.

Målgruppen for beredskapsdagen er alle som har et engasjement innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, enten det er offentlige virksomheter, næringsliv, frivillige eller studenter. Hovedtema i år er maritim beredskap.

– Det er veldig spennende at offentlige beredskapsmyndigheter og næringslivet knytter kontakter og deler erfaringer og synspunkter. Dette er til fellesskapets beste, sier Morgan Sæbø. Han er medlem av brukerforum stat/næringsliv i Vestfold, og medlem av programkomiteen for Beredskapsdagen.Til daglig er Sæbø avdelingsleder for Nokas i Telemark og Vestfold.

Arrangementet finner sted samtidig som Ocean Industry Forum Oslofjordens åpne dager ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Blant fjorårets deltakere var det i vesentlighet vestfoldinger, men et stort antall fra Telemark og Buskerud deltok også. Arrangementet består i hovedsak av faglige foredrag i plenum, men også av en betydelig utstilling på høgskoleområdet.

Blant årets foredragsholdere finnes blant annet Cecilie Daae (direktør DSB), Trygve Egenes (administrerende direktør H. Henriksen AS), Tomas Ries (dr. Forsvarshøgskolan i Stockholm), Erling Lae (fylkesmann), Rita Kilvær (visepolitimester Sør-Øst politidistrikt), Stig Jarle Hansen (førsteamanuensis Universitetet for miljø- og biovitenskap), Erik Carlstrøm (Høgskolen i Sørøst-Norge), Johan Marius Ly (beredskapsdirektør Kystverket), Leif Kvamme (direktør NOFO) og statsråd eller statssekretær Justis- og beredskapsdepartementet.

I tillegg til situasjonen og utfordringer rundt maritim beredskap, er Sikkerhetspolitisk status globalt og regionalt og rammer og muligheter for utvikling av samfunnssikkerhet og beredskap i regionen sentrale temaer.

Powered by Labrador CMS