Rolf Gunnar Reisænen i Certego gleder seg over seieren i tre av sju anbudskonkurranser hos Forsvaret.
Rolf Gunnar Reisænen i Certego gleder seg over seieren i tre av sju anbudskonkurranser hos Forsvaret.

Lås og beslag:
Leverer til Forsvaret for over 80 millioner kroner

Certego gjorde storeslem da Forsvaret nylig fordelte sju kontrakter innenfor lås og beslag. En veldig verdifull avtale for oss, sier administrerende direktør Rolf Gunnar Reisænen.

Publisert

Forsvarsbygg gjennomførte nylig en åpen anbudskonkurranse innen lås og beslag for alle sine anlegg i Norge. Utover kravene som stilles til Forsvarets leverandører av denne type produkter og tjenester, var laveste pris det eneste tildelingskriteriet.

– Vi er veldig komfortable med å ha vunnet en betydelig del av den totale anbudskonkurransen. Dette er en viktig ordre for oss, og vi har – som alltid – priset oss slik at avtalene innebærer lønnsomhet for Certego, sier administrerende direktør Rolf Gunnar Reisænen.

Avtalene er for fem år. For Certego innebærer de sysselsetting av ti til femten ansatte årlig.

– I tillegg til at avtalene gir oss verdifull forutsigbarhet i lang tid, åpnes det for at politiet kan benytte avtalene med samme vilkår som Forsvaret. Vi har vunnet mange store avtaler den siste tiden, og har en ordrereserve som er all time high, sier Reisænen – og viser blant annet til en nylig signering med Statnett.

Her er resultatene slik det kommer frem i tildelingsbrevene fra Forsvarsbygg:

Delområde 1. Region Nord (del 1) er tildelt Thermoglass AS, som var eneste tilbyder.

Delområde 2. Region Nord (del 2) er tildelt Certego (10 poeng). Evalueringspris 28.084.362 kroner. Tre tilbydere.

Dormakaba kom på andreplass med 9,03 poeng og Låsesmeden Tromsø endte på tredjeplass med 8,6 poeng.

Delområde 3. Region Hålogaland 1 er tildelt Securinord (10 poeng). Evalueringssum 27.526.149 kroner. Tre tilbydere.

Certego kom på andreplass med 9,87 poeng og Dormakaba endte på tredjeplass med 8,85 poeng.

Delområde 4. Region Hålogaland 2 er tildelt Bodø Sikkerhet og Lås (10 poeng). Evalueringssum 30.082.500 kroner. To tilbydere.

Nordland Lås og Sikkerhet kom på andreplass med 8,24 poeng.

Delområde 5. Region Midt er tildelt Beslag-Consult (10 poeng). Evalueringssum 29.860.352. Fire tilbydere.

Certego kom på andreplass med 9,79 poeng, Dormakaba kom på tredjeplass med 9,6 poeng og Låssenteret endte på fjerdeplass med 5,98 poeng.

Delområde 6. Region Vest er tildelt Certego (10 poeng). Evalueringssum 28.104.362 kroner. Fire tilbydere.

Dormakaba kom på andreplass med 9,03 poeng, Lockit kom på tredjeplass med 8,18 poeng og Låssenteret endte på fjerdeplass med 6,65 poeng.

Delområde 7. Region Viken og Østlandet er tildelt Certego (10 poeng). Evalueringssum 28.329.362. Fem tilbydere.

Romerike Låsservice kom på andreplass med 9,55 poeng, Follo Lås og Glass-sikring kom på tredjeplass med 9,17 poeng, Dormakaba kom på fjerdeplass med 9,11 poeng og Låssenteret endte på femteplass med 6,70 poeng.

Powered by Labrador CMS