Dahn Andersson, Per Adolfsson og Pär Johansson
Dahn Andersson fra Beslagsgrossisten/Boyesen & Munthe (t.v.) er opptatt av sertifiseringer. Han mener flere bør bruke Rise eller tilsvarende sertifiseringsorganer for å kvalitetssikre produktene sine. Her er Rise representert ved Per Adolfsson og Pär Johansson.

Kvalitets­bevis for markeds­adgang og tillit

112 norske bedrifter har hittil brukt Rise Research Institutes of Sweden til produkt-testing. Det svenske forskningsinstituttet har utstedt omkring 300 produktsertifikater til Norge.

Publisert

Sertifiserte produkter høster tillit og trygghet i markedet. De gir også produsentene en sikkerhet ved skyld- og ansvarsdeling dersom det oppstår uønskede hendelser.

Svenske Dahn Andersson er en av sikkerhetsbransjens representanter som snakker høyest om viktigheten av produktsertifisering i regi av offentlig godkjente sertifiseringsorganer.

Andersson er, sammen med Harald Markhus, produktsjef hos Beslagsgrossisten AB i Sverige og Boyesen & Munthe AS i Norge. Begge selskapene, som er store innen blant annet lås og beslag, eies av Thorleif Lerbrekk.

«I henhold til»

For halvannet år siden ropte produktsjefen ut et varsko under Låsesmedtreffet på Lillehammer. Han hadde sett seg lei på det han karakteriserte som omgåelser av sertifiseringsbegrepet:

– Enten er et produkt sertifisert, eller så er det ikke sertifisert. Det går ikke an å si at et produkt er «i henhold til» en eller annen sertifisering eller standard.

Dette formidlet han gjennom Aktuell Sikkerhet, etter først å ha satt temaet på dagsorden under et av låsesmedtreffets leverandørkurs.

Nå sier svensken at han ser bedring blant aktørene i sikkerhetsbransjen, og at han i dag opplever større forståelse for sertifiseringsbehovet.

– Det er utrolig komplisert å sette seg inn i alle krav som må innfris for å oppnå nødvendige sertifiseringer. Man kan ikke forvente at alle har forutsetning for å ta inn over seg den kompetansen. Det vi imidlertid må kunne forvente, er at produsentene forstår behovet for sertifisering hos et godkjent sertifiseringsorgan – og at de faktisk sørger for å gjennomføre hele prosessen, sier Andersson.

Uavhenig part

Aktuell Sikkerhet møtte tidligere i høst Dahn Andersson hos Rise Research Institutes of Sweden i Borås utenfor Gøteborg. Det er dit Beslagsgrossisten og Boyesen & Munthe sender sine produkter som de ønsker å få sertifisert.

Per Adolfsson
– Dokumentasjon som utstedes, brukes blant annet som grunnlag for FG-godkjenning i Norge, sier certifieringsingenjör Per Adolfsson i Rise Research Institutes of Sweden.

Rise er et offentlig godkjent sertifiseringsorgan for over ti ulike CE-merkingsdirektiver og forskrifter. Virksomheten drives som et statlig eid aksjeselskap, med 35 avdelinger i Sverige og til sammen 180 test- og demonstrasjonsmiljøer. I Norge er Rise representert med ett brannlaboratorium i Trondheim. Dette drives sammen med Sintef, som eier 30 prosent av laboratoriet.

Anlegget i Borås er det største Rise har. Der er det laboratorier for blant annet brann, kjemi, elektrisitet, mekanikk, akustikk, elektromagnetisk kompatibilitet og batterier.

– Som godkjent sertifiseringsorgan har vi relevant teknisk ekspertise. Vi oppfyller strenge krave til uavhengighet og upartiskhet. Økonomisk stabilitet er også en forutsetning for vår godkjenning, sier certifieringsingenjör Per Adolfsson.

– Sertifisering er et kvalitetsbevis som gir markedsadgang og som skaper tillit fordi det er en uavhengig part som har kontrollert og godkjent produktet. Holdbarhet, miljø og bærekraft er eksempler på hva et sertifikat kan si noe om, legger han til. Låser, beslag, adgangskontroll, kameraer, alarmer, safer og skap er noe av det Rise tester og sertifiserer for sikkerhetsbransjen.

Jevn økning

Når Beslagsgrossisten og Boyesen & Munthe søker Rise om sertifisering av et produkt, for eksempel en låskasse, legger de ved all dokumentasjon de kan oppdrive.

– Deretter reiser en representant fra oss til fabrikken i Kina for å hente prøveeksemplarer. Der gjennomfører vi en kvalitetssikring av fabrikken. Tilbake i Borås blir produktet testet og kontrollert opp mot dokumentasjonen i søknaden. Testene handler blant annet om materialvalg, funksjonalitet, holdbarhet og temperatur. Det kan være viktig at produktet vi tester tåler branntemperatur. I eksemplet med låsprodukter, er det viktig å dokumentere at produktet ikke smelter slik at det gir åpning for brannspredning. Det samme gjelder for låsen; at den opprettholder funksjonaliteten som skal holde branndøra låst. Når prøverapportene er klare fra laboratoriet, fullfører jeg sertifiseringen hvis kravene er innfridd, sier Adolfsson.

– Den dokumentasjon som utstedes, brukes blant annet som grunnlag for FG-godkjenning, legger han til.

Rise merker en jevn økning i etterspørselen etter sertifiseringer. Adolfsson tror at det først og fremst skyldes nye dokumentasjonskrav og skjerping av eksisterende, både på nasjonalt nivå og i Europa-sammenheng.

– Katastrofer rundt i verden er også noe som gir seg utslag i arbeidsmengden vår. Brannen i boligblokken «Grenfell Tower» i London i 2017 er et eksempel på at vi plutselig fikk flere henvendelser en normalt, sier provningsingenjör Pär Johansson.

– Svenskene er best

Innenfor låsesmedbransjen opplever Dahn Andersson at svenskene er bedre på dokumentasjon og sertifisering enn kollegene i Norge.

Dahn Andersson, Per Adolfsson og Pär Johansson
Rise Research Institutes of Sweden har sin egen P-merking av produkter som faller utenfor den tradisjonelle sertifiseringsordningen. Her er Dahn Andersson, Per Adolfsson og Pär Johansson foran ett av sertifikatene som Boyesen & Munthe har fått fra Rise.

– Generelt mener jeg at det er potensial for kompetanseheving i begge landene, smiler han.

Andersson har mangeårig erfaring fra låsesmedfaget. Da han begynte å jobbe for Thorleif Lerbrekk for snart tre år siden, kom han fra stillingen som sikkerhetssjef i Dormakaba i Sverige. Sertifisering og dokumentasjon har vært hans store kampsak i mange, mange år.

Her testes to ulike dørvridere. Den ene er i aluminium (øverst) og den andre i rustfritt stål (nederst). Den venstre døra utsettes for brann på utsiden, og motsatt for den høyre. I alle tilfellene er vrideren på utsiden av døra i like god stand etter testen, mens vrideren på innsiden er borte. Det betyr at døra er tett slik at brannen ikke sprer seg gjennom.
Her testes to ulike dørvridere. Den ene er i aluminium (øverst) og den andre i rustfritt stål (nederst). Den venstre døra utsettes for brann på utsiden, og motsatt for den høyre. I alle tilfellene er vrideren på utsiden av døra i like god stand etter testen, mens vrideren på innsiden er borte. Det betyr at døra er tett slik at brannen ikke sprer seg gjennom.

– Innledningsvis minnet jeg om at frasen «i henhold til» en eller annen standard eller sertifisering ikke kan sidestilles med den godkjenningen det da vises til. Jeg vet også at noen sidestiller prøverapporter med sertifisering, og at kunden deres handler i den tro at produktet er sertifisert, sier han.

Andersson er glad for at det er bedring, men hevder at det fortsatt finnes aktører som utsteder sertifikater uten å ha nødvendig godkjenning.

Alle i bransjen må være glade for at myndighetene stiller krav til oss. Både bransjen og nasjonale godkjenningsorganer må bli flinkere til å avsløre kreative løsninger. Det kan være konstruerte forklaringer som peker tilbake på dokumenter og beskrivelser som er «funnet på» for å forlede noen til å tro at produktet er sertifisert, legger han til.

P-merking

– Økt kunnskap er alltid bra. Generelt er jeg imponert over kompetansen jeg møter i sikkerhetsbransjen både i Norge og Sverige, sier Per Adolfsson.

Han poengterer at sertifikater fra Rise er en bekreftelse på at produsentens informasjon er riktig.

– Det finnes produkter som ikke har noen CE-standard vi kan sertifisere dem mot. For disse produktene, for eksempel låssylindere og dørvridere, har vi laget en egen sertifisering. Produkter som sertifiseres på den måten gis rett til å bli merket med vårt eget P-merke. Disse produktene er godkjent av oss som en tredjepart – på lik linje med CE-merkede produkter. Den dagen et P-merket produkt får krav om CE-merking, vil P-merket opphøre, sier Per Adolfsson.

Powered by Labrador CMS