Her på Schous plass ble billettkontrolløren dyttet ut av trikken.

Dyttet billettkontrollør ut av trikken

Billettkontrollører på trikken er i en særskilt utsatt yrkesgruppe, konstaterer Oslo tingrett. Nylig ble en mann dømt til ubetinget fengsel for å ha dyttet en kvinnelig billettkontrollør ut av trikken slik at hun ble påført ribbensbrist.

Publisert

Billettkontrollen om bord i trikken som mannen befant seg i, foregikk mellom Lilletorget og Schous plass på Grünerløkka. Han hadde ikke gyldig billett, og heller ikke penger til å betale gebyr.

I dommen oppsummerer Oslo tingrett at mannen først latet som om han ikke forsto hva kontrolløren sa. Dette for å vinne tid frem til trikken stoppet ved Schous plass:

– Fremme på Schous plass åpnet dørene seg. Billettkontrolløren sto da i midtgangen i trikken mens hun holdt seg godt fast i håndtakene øverst på setene. På den måten sperret hun midtgangen helt. Rett bak henne sto kollegaen og sperret utgangsdøren.

Tingretten er ikke i tvil om at tiltalte banet seg vei forbi billettkontrolløren ved å dytte henne ut av trikken.

– Han har med det utøvet vold mot henne. Formålet var å undra seg billettkontrollen. Med dette søkte han å påvirke hennes yrkesutøvelse, heter det i dommen.

I dommen slås det også fast at tiltalte var klar over hva han gjorde, og at han forsto at kvinnen var billettkontrollør. Han handlet derfor forsettlig, og skal dømmes for vold mot en særskilt utsatt yrkesgruppe. Det innebærer også at han er skyldig i – og dømmes for – kroppskrenkelse.

I tillegg til utmåling av straff for disse to straffebudene, svarte han i hovedforhandlingen også for å ha vært i besittelse av ett gram hasj. Dette ble funnet av politiet som ransaket ham etter voldsepisoden. Narkotikaen har han erkjent at var hans.

Som hovedregel skal det reageres med ubetinget fengsel for vold mot særskilt utsatte yrkesgrupper.

Samtidig bemerkes det at tiltaltes voldsutøvelse ikke var av de alvorligste.

– Det legges til grunn at tiltalte kun gikk inn for å unndra seg billettkontroll, og at han ikke hadde til hensikt å påføre kontrolløren skader. Ribbensbristen som hun ble påført var en uforsettlig skadefølge.

Mannen har en rettskraftig dom mot seg fra før, som ikke er sonet. Denne er på fengsel i åtte måneder for medvirkning til ran og medvirkning til kroppskrenkelse. Tingrettens utgangspunkt den gang var fengsel i ett år og seks måneder, men straffen ble kraftig redusert som følge av lang saksbehandlingstid.

I og med at voldsutøvelsen på trikken allerede var oppklart da ranet skjedde, kunne straffeutmålingen av førstnevnte lovbrudd blitt sett i sammenheng i en eventuell hovedforhandling for begge sakene. Derfor har tingretten vurdert hva straffen for angrepet på billettkontrolløren ville blitt i en felles hovedforhandling.

– På dette grunnlaget har retten kommet til at straffen settes til fengsel i 15 dager – som en tilleggs-dom til rans-dommen. Dette er i samsvar med aktors påstand. På grunn av svak økonomi og arbeidsledighet slipper han saksomkostninger.

Powered by Labrador CMS