Her på Jernbanetorget slo og spyttet kvinnen billettkontrolløren om bord på trikken.
Her på Jernbanetorget slo og spyttet kvinnen billettkontrolløren om bord på trikken.

Billettkontrollør slått og spyttet på

Kvinnen midt i 30-årene slo seg vrang da hun møtte billettkontrollører på trikken. Nå er hun dømt til samfunnsstraff for å ha slått og spyttet på en av dem.

Publisert

Det var i november i fjor at kvinnen slo billettkontrolløren i hodet og ansiktet, samt spyttet ham i ansiktet. Slagene ble utført med knyttet neve.

Dette skjedde på Jernbanetorget i Oslo etter at hun hadde gått om bord i trikken på holdeplassen i Niels Juels gate. Det var tre billettkontrollører på trikken, og i første omgang forklarte kvinnen at hun hadde vært utsatt for identitetstyveri – og derfor ikke hadde hatt mulighet til å løse billett. Kontrollen avslørte at dette ikke stemte, og at hun ikke hadde lastet ned appen som gjør det mulig å kjøpe billett via telefonen.

– Retten har funnet det bevist at kvinnen med forsett, for å påvirke utfallet av billettkontrollen, slo kontrolløren to ganger i hodet, samt at hun spyttet ham i ansiktet, heter det i dommen.

Det står videre:

– Oslo tingrett slår fast at tiltalte skal straffes for vold mot særskilt utsatt yrkesgruppe. Voldshandlingen karakteriseres som forholdsvis alvorlig; to slag mot hoderegionen med knyttet neve, samt spytting rettet mot kontrollørens ansikt.

Kvinnens psykiske lidelser ble ansett som formildende i utmålingen av straff for vold mot billettkontrolløren.
Kvinnens psykiske lidelser ble ansett som formildende i utmålingen av straff for vold mot billettkontrolløren.

Retten mener at en eventuell fengselsstraff bør være 36 dagers ubetinget fengsel, men at forhold rundt kvinnen tilsier at det bør gjøres unntak fra hovedregelen om ubetinget fengsel:

– Hun har betydelige psykiske utfordringer, noe som påvirker hennes hverdagsfungering, heter det i dommen.

De psykiske lidelsene er formildende i utmålingen av straff. Oslo tingrett mener at det er svært sannsynlig at tiltaltes reaksjonsmønster henger sammen med psykiske plager.

– Etter rettens vurdering tilsier allmennpreventive hensyn at straffen ikke bør gjøres helt ubetinget, men at hun dømmes til samfunnsstraff som er en følbar straff.

Samfunnsstraffen er satt til 36 timers tjeneste med en gjennomføringstid på 120 dager. Fullfører hun ikke samfunnsstraffen må hun sone den subsidiære fengselsstraffen som er på 36 dager.

Powered by Labrador CMS