Sikkerhetskameraene i Brumunddal sentrum bidro til at politiet raskt forsto at ranet som kvinnen hevdet seg utsatt for, aldri hadde skjedd. Hun påsto hun var frastjålet 12.000 kroner rett etter uttak fra minibanken i bakgrunnen.
Sikkerhetskameraene i Brumunddal sentrum bidro til at politiet raskt forsto at ranet som kvinnen hevdet seg utsatt for, aldri hadde skjedd. Hun påsto hun var frastjålet 12.000 kroner rett etter uttak fra minibanken i bakgrunnen.

Omstridt politiovervåking løste ranssak

Bilder fra politiets sikkerhetskameraer i Brumunddal sentrum var viktige i oppklaringen av et påstått ran. Nå er en kvinne dømt for å ha diktet opp et straffbart forhold og for uriktig å ha meldt tap av kontanter til forsikringsselskapet sitt.

Publisert

Det var en mars-kveld i år at kvinnen ringte politiet og forklarte at hun, kort tid etter et uttak fra minibanken, var blitt frastjålet 12.000 kroner på åpen gate i Brumunddal. Hun opplyste også at gjerningsmennene hadde tatt med seg diverse andre gjenstander.

Politiet gikk raskt ut og etterlyste de påståtte gjerningsmennene, som ble beskrevet som mørkkledde. Kvinnen forklarte at gjerningsmennene brukte munnbind.

Kvinnen, som er tidlig i 50-årene, avga det neste døgnet ytterligere tre forklaringer knyttet til forholdet. Det ble brukt store etterforskningsressurser for å oppklare det som da så ut til å være et brutalt ran som skapte frykt i byen.

Cirka en uke senere gikk politiet ut med informasjon om at kvinnen hadde tilstått at det påståtte ranet aldri fant sted.

Rabatt

– Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder videoopptak fra kameraovervåkingsutstyr som viser at siktede har forklart seg uriktig, heter det i dommen fra Østre Innlandet tingrett.

For den uriktige anmeldelsen og forsikringssvindelen, er kvinnen dømt til fengsel i 18 dager. Hun slipper å sone dersom hun holder seg på rett side av loven de to kommende årene. Hun må videre betale 15.000 kroner i bot. Gjør hun ikke opp denne, må hun sone 14 dager i fengsel.

Straffen for forsikringsbedrageri er i utgangspunktet ubetinget fengsel, med mindre det dreiser seg om et forholdsvis lite beløp eller det foreligger særlige omstendigheter i saken. Østre Innlandet tingrett mener 12.000 kroner er å anse som et relativt beskjedent beløp, og forsvarer derfor en betinget fengselsstraff. Kvinnen er også gitt rabatt fordi hun tilsto.

Omstridt kameraovervåking

Sikkerhetskameraene i Brumunddal er satt opp etter et spleiselag mellom politiet, Ringsaker kommune og den lokale handelsstandsforeningen.

Siden etableringen i 2013 har politiet hatt stor nytte av sikkerhetskameraene, deriblant under etterforskningen av et gullsmed-ran.

I 2016 varslet Datatilsynet at de ville pålegge politimesteren i Innlandet å demontere kameraene. https://aktuellsikkerhet.no/politiet-datatilsynet-tar-feil/130244

Datatilsynets negative holdning til kameraene ble klaget inn for Personvernnemnda. Klagen vant frem.

Powered by Labrador CMS