Certego satser på mer enn lås fremover: – Vi skal bli en komplett leverandør av sikkerhetssystemer, sier Rolf Gunnar Reisænen, Knut Willy Rydz Larsen og nytilsatt forretningsutvikler Olav Magne Olsen (foto: Even Rise).
Certego satser på mer enn lås fremover: – Vi skal bli en komplett leverandør av sikkerhetssystemer, sier Rolf Gunnar Reisænen, Knut Willy Rydz Larsen og nytilsatt forretningsutvikler Olav Magne Olsen (foto: Even Rise).

Certego blir komplett sikkerhets-leverandør

– Certego ønsker å bli ledende i Skandinavia på komplett sikkerhet. Satsingen omfatter blant annet at alarm, kamera og dertil hørende tjenester blir en naturlig del av produktporteføljen. På den måten kan vi levere helhetlige løsninger.

Publisert

Det sier administrerende direktør Rolf Gunnar Reisænen. Sammen med nytilsatt forretningsutvikler Olav Magne Olsen og salgs- og markedssjef Knut Willy Rydz Larsen poengterer han at lås, beslag og adgangskontroll fortsatt skal utgjøre selve grunnfjellet i virksomheten.

– Men vi har forutsetning for så mye, mye mer. Jobbing med varemerket vårt skal sørge for at Certego er den mest attraktive arbeidsgiveren og den foretrukne løsningsleverandør. Vi er godt i gang med å styrke kompetansen og spisse organisasjonen. Certego skal være mer enn en produktleverandør også når det gjelder kamera og alarm, sier Reisænen.

Ett av grepene Certego har gjort, er å ansette Olav Magne Olsen som forretningsutvikler innen elektronisk sikkerhet. Han har hatt andre funksjoner i Certego de siste par årene, og var før det ti år i Dormakaba. Han startet i faget på midten av 90-tallet, da i Securitas.

– For Certego er det helt avgjørende å satse på alarm og sikkerhetskameraer. Vi skal bli komplette ved å sy sammen sikkerhetsløsninger. Fra før har vi ikke bare lås og beslag, men også det elektroniske sikkerhetssystemet Arx adgangskontroll. Satsingen på flere produkter, tjenester og kompetanseheving gir oss en unik posisjon som vil sikre oss andeler i det komplette sikkerhetsmarkedet. Vi er 300 ansatte fordelt på 18 avdelinger som er motiverte til å klare dette, sier Olsen.

– Enkelte av avdelingene våre er allerede i posisjon til å levere komplette sikkerhetsløsninger. Vi jobber iherdig med å sette sammen rett kompetanse til å møte konkurransen over hele landet, legger Rydz Larsen til.

Utover at det blir opprettet nye stillinger knyttet til satsingen, legges det ikke skjul på at det også skal brukes underleverandører. Dette gjelder blant annet innen vakthold og alarmstasjonstjenester.

– Vi snakker med veldig mange mulige samarbeidspartnere og leverandører for tiden. Kartlegging av hvilke systemer som gir best samspill står sentralt i disse samtalene. Målet vårt er å vinne frem helt fra det øverste høysikkerhetsmarkedet og ned til de minste i SMB-markedet. Behovene og kravene er svært forskjellige, noe som gjør det nødvendig med stor bredde i hva vi må kunne tilby, sier Olav Magne Olsen.

– Spesielt når det gjelder sikkerhetskameraer og mulighetene til kunstig intelligens i den forbindelse, ligger Norge foran de andre landene. Jeg sitter i en skandinavisk ressursgruppe der vi utveksler erfaringer og kartlegger kompetanse for å bygge en felles plattform. Samtidig har hvert av landene ulike kundegrupper, noe som gjør at det vil skille litt mellom hva hver enkelt nasjon kommer til å tilby, legger han til.

– Vi ser frem til å posisjonere oss. Dagens omsetning består av 24 prosent elektroniske EES-sikkerhetsløsninger (Entry/Exit System), noe som er et godt utgangspunkt. Vi er dessuten i den heldige posisjon at vi tidlig i prosjektene kommer i kontakt med arkitekter som har behov for løsningsbeskrivelser innen lås, beslag og adgangskontroll, sier Rydz Larsen.

– Samtidig har vi en stor jobb å gjøre når det gjelder anbudskonkurranser generelt; det handler om å overbevise om at det er lønnsomhet i å slå sammen hele sikkerhetsløsninger, og ikke splitte dette i lås/beslag og elektro i ulike anbudskonkurranser, sier Rolf Gunnar Reisænen.

– Arbeidet med slike holdningsendringer er vi i gang med, noe vi blant annet fikk mulighet til under fem arkitekt-luncher i fire ulike byer før jul, legger Knut Willy Rydz Larsen til.

– I 2018 omsatte låsesmed-selskapet for mer enn en halv milliard kroner i Norge. Rolf Gunnar Reisænen, som overtok lederjobben tidlig i fjor, er svært godt fornøyd med dette.

– Certego har hatt røde tall i noen år. I fjor, altså i 2018, er det realistisk at vi vil ende med et overskudd på nesten ti millioner kroner, sier han.

Powered by Labrador CMS