Knut Willy Rydz Larsen og Rolf Gunnar Reisænen i Certego har grunn til å være stolte over bedriftens og kollegenes innsats for å sikre fornyet kontrakt med Statnett.
Knut Willy Rydz Larsen og Rolf Gunnar Reisænen i Certego har grunn til å være stolte over bedriftens og kollegenes innsats for å sikre fornyet kontrakt med Statnett.

Fornyet tillit fra Statnett

Statnett skal også de neste årene kjøpe produkter og tjenester innen lås og beslag fra Certego. Av tre inviterte leverandører til den nylig gjennomførte anbudskonkurransen, var Certego eneste tilbyder.

Publisert

Den nylig inngåtte rammeavtalen mellom Certego og Statnett kan strekke seg over hele åtte år, nærmere bestemt gjelder den for fire år – med opsjon på to pluss to år.

– Certego har hatt denne kontrakten med Statnett i flere år. Vi er stolte over å ha fått fornyet tillitt. Det er snakk om sikring av kritisk infrastrukturen, sier administrerende direktør Rolf Gunnar Reisænen i Certego.

Avtalen omfatter leveranser til Statnett i hele Norge. Dette innebærer både vedlikehold og utskifting på eksisterende anlegg, men også i planlagte nybygg. Etter det Aktuell Sikkerhet erfarer har kontrakten en estimert verdi på cirka fem millioner kroner årlig.

Statnett mener det er godt forhold mellom pris og kvalitet i tilbudet fra Certego. Derfor får de levere lås og beslag de neste årene.
Statnett mener det er godt forhold mellom pris og kvalitet i tilbudet fra Certego. Derfor får de levere lås og beslag de neste årene.

I konkurransegrunnlaget er dette synliggjort med følgende eksempler; befaringer, levering av materiell og komponenter, transport, montasje, service/vedlikehold, teknologiutvikling og videreutvikling eller tilpasning av materiell og komponenter.

Tildelingsbrevet fra Statnett forteller at det er et godt forhold mellom kostnad og kvalitet ut fra tildelingskriteriene, som er 70 prosent pris og 30 prosent kvalitet.

Certego er gitt topp-score på fire av fem kriterier innen kvalitet. Det var i utgangspunktet ønsket mer konkret informasjon om tiltak for sikring av kvalitet/HMS/miljø. Etter en gjennomgang i forhandlingene ble imidlertid Statnett beroliget med at styringssystemet for kvalitet/HMS/miljø er godt ivaretatt.

Certego har et dedikert serviceteam med egen prosjektleder for oppdragene hos Statnett.

Statnett, som eies av Olje- og energidepartementet, er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet.

– Hovedstrømnettet består av til sammen 11. 000 kilometer med kraftledninger og 150 transformatorstasjoner spredt over hele landet, heter det på Statnetts nettsider.

Powered by Labrador CMS