Debattinnlegg

– Jeg har stor sympati med vekterne som streiker

Jeg har gjennom mitt arbeid fulgt vekterbransjen tett siden 2012. I løpet av de årene har jeg sett flere endringer som har påvirket rekrutteringen av vektere fram til i dag.

Publisert

Dette er et debattinnlegg skrevet av Kato Stokkan.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Stokkan er daglig leder og minoritetseier (30,4 %) av Sikkerhetsakademiet AS som driver med vekteropplæring. Den andre eieren av Sikkerhetsakademiet er ProSec (69,6 %). Stokkan er også daglig leder av Navigare Security som driver med rådgivning, kurs og tjenester innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering. Han har blant annet politibakgrunn.

Det er stadig færre som søker seg til vekteryrket, eller som ikke greier de nye eksamenskravene som ble innført i 2018. Årsakene til utviklingen er forskjellige og sammensatte. Det er åpenbart at en dårlig lønnsutvikling, og mangel på tarifflønn hos store selskap er en faktor.

Når store markedsaktører presser pris, åpenbart for å øke sin markedsandel uten økt inntjening, må de øvrige aktører følge med ned i pris for å overleve. Resultatet er pressede marginer hos selskapene som fører til en risiko for at stadig flere selskaper starter datterselskap som ikke betaler tariff, men i mange tilfeller en fastpris på kr. 200,- pr. time uansett dag og tid på døgnet.

Situasjonen blir ikke bedre av at offentlige anbud vektlegger pris opp til 70% og kvalitet ned mot 30%. Konkurransesituasjonen fører da til at det prises til et minimum og i realiteten tjener ikke selskapene vesentlig på grunnstammen i kontraktene, men på tilleggstjenestene som leveres.

Konsekvensen av de små marginene rammer til slutt vekteren ved at lønnsutviklingen blir dårlig.

Vesentlig svekket

Den nye vekterutdannelsen som trådte i kraft fra 2018 er også en årsak til at rekruttering til faget har blitt vesentlig svekket. En kombinasjon av en betydelig lengre og dyrere utdannelse med betydelig økt teoridel kombinert med praksisdel og krevende eksamener har ført til redusert interesse for yrket. Mange har valgt å bli vekter nettopp fordi yrket har verdsatt deres praktiske egenskaper mer enn det har stilt krav til deres teoretiske læringsevner. Bransjen kan komme til å miste mange potensielt dyktige vektere som opplever at undervisningsløpet blir for teoretisk anlagt.

Tidligere søkte blant annet studenter, som ønsket seg en inntektskilde ved siden av studiene, seg midlertidig til vekteryrket. De studenter som søker i dag har begynt sin politiutdannelse og slipper dermed å ta vekterutdannelse.
(Det gis dispensasjon fra kravet for søkere med fullført politiutdanning eller de som er under politiutdanning og som har fullført minst ett år i Norge, eller en annen EØS-stat).

De som før tok vekterutdannelse for å jobbe i helger og fritid finner det heller ikke økonomisk forsvarlig å ta en vekterutdannelse som koster i overkant av kr 25 000 kroner og som tar opptil seks uker. Det oppleves som en stor investering, og kurset kolliderer fort med studieplanen.

I «frontlinjen»

Er du vekter og har din utdannelse fra før januar, 2018 må du innen 1. januar 2022 bli regodkjent som vekter. Du skal gjennomføre det samme teoretiske pensumet uten at det stilles krav til klasseromsundervisning – men eksamen er den samme. Jeg vet at mange gruer seg til å ta regodkjenningen av frykt for ikke å bestå og dermed miste jobb og inntektsgrunnlag. Eksamen er krevende, og erfaringsbasert kunnskap vektlegges i mindre grad. Frykten for ikke å bestå med de konsekvenser det medfører vil kunne føre til at flere i stedet velger å avslutte sine vekterkarrierer.

Det er riktig at samfunnet fortjener og trenger kompetente vektere med god utdannelse til å utføre sine arbeidsoppgaver, men innsatsen må være verdt det. Hadde lønnsnivået økt som en konsekvens av lengre utdannelse som igjen gir økt kunnskapsnivå, ville det kunne ha vært «et plaster på såret» - men det har ikke skjedd. Til sammenligning fikk politiet i sin helhet en betydelig bedre lønnsutvikling etter innføring av høyskoleutdanningen. Vi har ikke sett tilsvarende utvikling i lønnsnivået hos vektere.

Jeg har stor sympati med de vektere som i disse høstdager streiker. Streiken handler primært om lønn, men også om respekt for den viktige samfunnsfunksjon som vektere utfører. Politiets kapasitet til å håndtere dagligdagse problemer ser ut til å bli stadig dårligere. Kriminalitetsutviklingen i våre storbyer er bekymringsfull. Vektere forebygger kriminalitet gjennom å være i «frontlinjen». Skal de evne denne oppgaven må de være kvalifiserte, motiverte og respekterte. Vi risikerer manglende bemanning til å dekke samfunnets økende behov for å håndtere dagens og framtidens sikkerhetsutfordringer.

Powered by Labrador CMS