Sponheim
Sponheim

– En gledens dag

Visepolitimester i Oslo, Sveinung Sponheim, karakteriserer samhandlingsavtalen som i dag inngås mellom politiet og sikkerhetsbransjen som en milepæl. – Vi har mye å hente. Tiden for dette samarbeidet er overmoden, sier han.

Publisert

Visepolitimester Sveinung Sponheim (foto: Even Rise).

I dag, 1. desember, ble det skrevet historie på Sentrum politistasjon. Der lanserte politiet og sikkerhetsbransjen en samhandlingsavtale som i praksis betyr at partene skal utveksle informasjon, og gjennom denne delingen legge til rette for hverandres utførelse av egne arbeidsoppgaver. I første omgang for en prøveperiode på seks måneder.

– Spennet mellom oss er stort. Vi har allerede vunnet erfaring med disse ytterpunktene på hver vår side. I hverdagen skjer hendelsene i stor grad på midten. Forutsetningen for å samhandle til det beste for alle er absolutt tilstede, sier Sponheim.

Hensikten med veilederen er å bekjempe kriminalitet på tvers av virksomheter gjennom kjøreregler og rammer som synliggjør både begrensninger og muligheter.

– Sammen skal vi skape et tryggere samfunn, heter det i målsetningen til den nye veilederen.

Den er forankret i Oslo politidistrikt ved politimester Hans Sverre Sjøvold, mens fagsjef Runar Karlsen i NHO Service går god for at de private aktørenes delaktighet holder mål.

Runar Karlsen, fagsjef NHO Service (foto: Even Rise)

– Jeg er stolt over å ha kommet dit vi er i dag. Dette krever at sikkerhetsbransjen jobber mer kunnskapsstyrt og at vi tilpasser oss politiet mer enn vi har gjort. Samhandlingsavtalen vil bidra til økt kompetanse i sikkerhetsbransjen. Vi har også mye å bidra med som politiet kan dra nytte av, sier fagsjef Runar Karlsen i NHO Service.

Det er i hovedsak NHO Service som har finansiert arbeidet med veilederen. Roger Stubberud, daglig leder i analyse- og rådgivningsfirmaet Procope, er prosjektleder. Styringsgruppen har bestått av Runar Karlsen, visepolitimester Sveinung Sponheim og administrerende direktør Martin Holmen i Securitas.

Roger Stubberud, politiførstebetjent Morten Haukeland, politiadvokat Kai Spurkeland, risk manager Leif Magnus Holme (Securitas) og administrerende direktør Jørn Cato Olsen (Skan-kontroll) har sittet i arbeidsgruppa bak samhandlingsveilederen.

– En rekke personer både i politiet og sikkerhetsbransjen har bidratt med erfaringer og kunnskap. Også næringslivet har bistått med avstemming av veilederen opp mot deres behov og ønsker som kunder av sikkerhetsbransjen, sier Stubberud.

– Nå som vi har ryddet opp i begreper, maler og arenaer, stilles det store krav til sikkerhetsbransjen. For å være taleberettiget på det ukentlige møtet mellom bransjen og politiet, må selskapene levere utfylte skjemaer på forhånd slik at analytikerne i politiet kan analysere innholdet og sette det inn en sammenheng før møtene, legger han til.

Dette handler blant annet om å sikre lik praksis, avklare vanskelige situasjoner og øke profesjonalisering, sier politiadvokat Kai Spurkeland. Han har hatt en sentral og avgjørende rolle i arbeidet med veilederen når det gjelder jus.

Politiadvokat Kai Spurkland (foto: Even Rise).

Les mer i papirutgaven av Aktuell Sikkerhet, blant annet om forpliktelsene som oppdragsgiverne til sikkerhetsbransjen har. Bladet kommer i midten av desember.

Roger Stubberud, daglig leder Procope (foto: Even Rise)

Powered by Labrador CMS