Detec og Safe4 Security Group inngår samarbeid (foto: Privat).
Detec og Safe4 Security Group inngår samarbeid (foto: Privat).

Detec og Safe4 samarbeider om alarm- og videohåndtering

Detec AS utvider tilbudet til sine forhandlere og åpner for fjernbetjent videoovervåking gjennom alarmstasjonen hos Safe4 Security Group AS.

Publisert

Avtalen mellom de to selskapene omfatter alarmstasjonstjenester og overføring av videoanalysealarmer. Dermed åpnes muligheten for fjernbetjent videoovervåking (remote video surveillance System, RVSS) uten at Detec-forhandlerne eller deres kunder har egen alarmstasjon.

I en pressemelding fra Detec går det frem at de har implementert SIA DC-09 i sin Detec Next videoovervåkingsprogramvare. Dette for at Safe4, og andre alarmstasjoner, på en standardisert måte kan motta videoalarmer basert på videoanalyse eller andre alarmutløsere i videoovervåkingssystemet.

Alarmoperatørene behandler og analyserer alarmsignalene, og kan koble seg på kundens ITV anlegg for også å kunne studere sanntidsbilder i detalj. Med utgangspunkt i disse ageres det på tradisjonelt vis i henhold til avtalte instrukser.

– Detec AS ser det som en stor fordel at mindre lokale forhandlere nå kan konkurrere med de store aktørene på et komplett tjenestetilbud med alarmsentral og vekterutrykning, sier daglig leder Knut H. Helgesen.

– Vi ser et stort potensiale i å kunne betjene Detec og selskapets kunder, og er glade for at de har valgt alarmoverføring gjennom intelligent videoanalyse til vår alarmstasjon, sier administrerende direktør i Safe4, Bjørge Kraft.

Safe4 publiserte for øvrig også i dag informasjon om at de og Tele2 IoT er strategiske partnere, og at de samarbeider om IoT connectivity.

– Safe4 benytter blant annet SIM-kort fra Tele2 IoT i sin onesti-løsning, heter det i informasjonen som poengterer at samarbeidet med Tele2 IoT gir spennende muligheer i forbindelse med Safe4 Smart Living Services.

– Som en del av Safe4s løsning, tilbys innebygde eUICC SIM-kort, global tilkobling og 2CONTROL-plattform for tilkoblingsstyring. Dette oppsettet sikrer at Safe4 Gateways kan bruke den beste tilgjengelige tilkoblingen, uavhengig av plasseringen av enheten.

Safe4 Security Group har sitt utspring i G4S Secure Solutions virksomhet i Norge. De gjorde en såkalt management buy-out løsning med tidligere G4S for avdelingene Prosjekt-, IT- og Digital Security i forbindelse med at G4S solgte sin norske virksomhet til Nokas vinteren 2013.

Parallelt med dette ble det inngått en avtale om overtagelse av G4S sin alarmstasjon i Oslo. Det er i denne at operatørene som skal håndtere alarmsignalene og videoanalysen fra Detec-kundene.

Safe4 Security Group AS har de to siste årene hatt driftsinntekter på henholdsvis 12.174.000 kroner (2015) og 13.242.000 kroner (2016), mens resultatet før skatt var på minus 21.139.000 kroner (2015) og minus 37.653.000 kroner (2016).

Detec AS hadde en omsetning på 27.737.000 kroner i 2015 og reduserte denne med fire millioner i fjor. I 2016 nådde de et resultat før skatt på 319.000 kroner.

Dette er SIA DC-09

SIA DC-09 er følge Detec en leverandøruavhengig standard for overføringer av alarmer. Systemet har definert de fleste hendelser hos både avsender og mottaker, for enkel og presis behandling av signalene på alarmstasjonen.

– Standarden er fremtidsrettet fordi den ikke benytter eldre teknologi med overføring via tele- eller mobilnettet, men i stedet baserer seg på alarmoverføring via krypterte forbindelser over internett. Mengden data som overføres er liten, og leveringssikkerheten av meldingene er ivaretatt gjennom flere innebygde kontrollmekanismer. Ved bortfall av alarmoverføring vil dette oppdages og aksjoneres på umiddelbart, sier Knut H. Helgesen (kilde: pressemelding).

Powered by Labrador CMS