Harald Markhus , Trond Wiker, Anders Møller, Jonny Slåttvik, Knut Kildahl, Tobias Bengs og Anne Line M. Sagbakken
Harald Markhus (Boyesen & Munthe), Trond Wiker (Iloq), Anders Møller (NL), Jonny Slåttvik (Steplock), Knut Kildahl (NL), Tobias Bengs (Salto Systems) og Anne Line M. Sagbakken (NL) er blant mange som jobber frem veilederen for dørmiljøprosjektering.

Veilederen for dørmiljø-prosjektering er snart klar:

– Sikrer riktige beslutninger til rett tid

Foreningen Norske Låsesmeder gleder seg til snart å kunne vise frem det nye, digitale verktøyet til hjelp for å sikre riktige valg i dørmiljøet. Veilederen skal gjøre det enklere å forholde seg til ansvar, grensesnitt og rollefordeling for deltakerne i prosjekteringsprosessen.

Publisert

Den nye veilederen legger til rette for harmonisk samspill og faglig presisjon fra planlegging til driftsfasen av dørmiljøet. Deltakerne på Låsesmedtreffet, som arrangeres på Lillehammer i mai, vil kunne få veilederen presentert. Målet er at den ferdigstilles til høsten.

– Det er god økonomi i skikkelig planlegging. Veilederen for dørmiljøet kommer derfor samtlige bransjer til gode. Den fremmer nødvendig og viktig samhandling, kunnskapsdeling og dialog, poengterer Foreningen Norske Låsesmeder (NL).

Konkurransevennlig

Veilederen skal bidra til at valgene som tas, allerede fra prosjekteringsstadiet, forankres i gjeldende lover og regler – samtidig som ønsker og krav fra byggherre og bruker blir ivaretatt. Den gir også råd innen entreprise, rolle- og ansvarsfordeling, samt ulike grensesnitt. Veilederen vil også fungere som sjekkliste for detaljprosjektering eller beskrivelser.

Veilederen er digital og gjør det lett å finne ut hvilke krav som gjelder for dørmiljøet, helt uavhengig av hvilket dørmiljø det er snakk om. Den skal sikre at beslutninger blir gjort til riktig tidspunkt og på riktig grunnlag av alle som er involvert i dørmiljøet. NL understreker at veilederen helt og holdent baseres på faglige, objektive kriterier. Den er ikke kommersiell, og har egne punkter som skal hindre opportunistisk atferd.

Innen døra lukkes og låses, er det ikke uvanlig at opptil 20 fagområder har vært involvert i arbeidet med dørmiljøet. Hvis det ikke foreligger en felles forståelse for alle som er involvert i arbeidet som skal utføres, kan det fort oppstå feil og forsinkelser som medfører store kostnader – og potensielle sikkerhetsbrudd. Det er dette låsesmedene vil til livs. Det er et mål at helhetsbildet avdekkes i forkant, slik at overraskelser unngås og budsjetteringen blir reell.

Brukervennlig verktøy

I litt over ett år, har en arbeidsgruppe i regi av NL utarbeidet den etterlengtede veilederen. Harald Markhus (Boyesen & Munthe), Trond Bergstuen (Stansefabrikken), Trond Wiker (Iloq), Per Ørnulf Karlsen (Dormakaba), Jonny Slåttvik (Steplock), Jan Christen Danielsen, Tobias Bengs (begge Salto Systems), Stein Arne Brandsøy Meier (Dormakaba), Anders Møller, Knut Kildahl og Anne Line M. Sagbakken (alle tre NL) har brukt mye tid på innhold, men også lagt vekt på at veilederen skal være et brukervennlig verktøy.

NL sier til Aktuell Sikkerhet at også entreprenører, andre fagpersoner med dørmiljø-kompetanse og ikke minst FG er trukket inn i samarbeidet. Det understrekes at det er viktig å ha forankret veilederen bredt.

– Den er digital og har smarte filter- og sorteringsmuligheter. Ved å legge inn informasjon om hvilken rolle man har i prosjektet og hvor i prosessen man er, vil brukerne bli guidet frem til hensiktsmessige og tilfredsstillende råd, veiledninger og mål. Veilederen er et levende dokument, noe som innebærer at brukerne skal være trygge på at den regelmessig oppdateres i takt med innspill – og med gjeldende standarder og krav, sier Anders Møller.

– Veilederen er laget slik at aktørene i prosjektet kan tilkjennegi egen rolle og få relevant informasjon ut fra sitt behov. Det er for eksempel spesifisert seks ulike rådgivende ingeniører i tillegg til arkitekt, bruker, byggherre, entreprenør og leietaker.

For å underbygge den faglige tyngden som NL mener veilederen har, er den rikelig utstyrt med kildehenvisninger.

Låsesmedfaget

Låsesmedenes ønske er å bli involvert tidlig, allerede når et dørmiljø planlegges. På den måten kan de underveis bidra med verdifull kompetanse for å forebygge komplikasjoner og overraskelser på veien til ferdig produkt. Låsesmedene ansvarliggjøres alltid for sin faglige del av prosjektet, og må derfor være sikre på at alt i forkant er «gjort etter boka».

– Alle er enige om målet, men ingen har samme syn på hva det egentlig innebærer å komme dit, sier styreleder Knut Kildahl i NL.

– Låsesmedbedriftene i NL er FG-godkjente, vandelskontrollerte, sertifiserte og har kompetanse innen blant annet rømming, tilbakerømming, brannkrav og universell utforming. Kunnskap om detaljene som avgjør hvilke valg som er riktig, er en del av låsesmedfaget. Vi ønsker ikke å ta plassen fra andre som også jobber med dørmiljøet, men vi vil sikre en uproblematisk prosess. Det kan vi bidra til hvis vi inviteres til bordet tidligere enn i dag. Da kan vi i fellesskap nå målet på beste måte, forklarer nesteleder Anders Møller.

Sømløs etablering

Veilederen er ikke bare et verktøy for NL-medlemmene, men også for byggherrer, konsulenter, entreprenører og rådgivere. Den skal belyse prosessen for alle frem til nøkkeloverlevering og videre drift.

– Vi vil unngå at det brukes komponenter som ikke er forenlige med hverandre, eller at andre feil blir begått. På den måten kan vi skape en sømløs etablering av dørmiljøet, og slippe en eventuell pekelek om skyldfordeling. Slike konflikter erfarer låsesmedene fra tid til annen i dag, når de kommer inn på slutten og oppdager feil som er begått tidligere i prosjektet, sier Kildahl og Møller.

– Det er våre medlemmer som kan dørmiljøet når det gjelder produkter og løsninger som tradisjonelt kommer inn under kategorien «lås og beslag», både mekanisk og elektronisk. Representanter for de øvrige fagområdene kan nå på en enklere måte samkjøre sine aktiviteter med hjelp av veilederen som synliggjør når og hvordan riktig kunnskap må gjøres tilgjengelig, sier Knut Kildahl og Anders Møller.

Arve Haug

– Et nyttig verktøy

Fagsjef Arve Haug i Finans Norge Forsikringsdrift har fått en innføring i bransjeveilederen for riktige valg til dørmiljøet, og er imponert over jobben Foreningen Norske Låsesmeder har gjort.

– Veilederen vil komme hele bransjen til gode. Da mener jeg alle som er involvert; fra prosjektering, til utførelse og drift. Også brukerne og forsikringsselskapene er tjent med at dørmiljøene ivaretar trygghet og sikkerhet på en god måte. Dørmiljøet er komplekst og sammensatt av flere fag, derfor blir det nyttig for alle å kunne støtte seg på en slik veileder, sier Haug.

– Det jeg har fått presentert viser at NL har lagt ned enormt med arbeid og ressurser for å kvalitetssikre fremtidens dørmiljøer, legger han til.

Som fagsjef i Finans Norge Forsikringsdrift leder Arve Haug innbruddsfaget i FG Skadeteknikk (Tidligere FG – Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd).

Powered by Labrador CMS