De to som i mars for to år siden angrep en ordensvakt på et utsted i Torggata i Oslo, er begge, i Oslo tingrett, dømt til fengsel.

Ble nektet å drikke av flaske – angrep ordensvakt

Ordensvakten ble angrepet av to menn da han nektet dem å drikke Prosecco rett fra flaska. Nå er begge dømt til fengsel for vold.

Publisert

Noen av gjestene ved et utested i Oslo nektet å akseptere at de måtte bruke glass i stedet for å sette flaska til munnen da de skulle drikke. Episoden skjedde i mars for to år siden, og ordensvaktene så seg nødt til å reagere:

– Det oppsto diskusjon mellom de to tiltalte og dørvakter på utestedet om bruk av glass til flaskene med musserende vin som en av dem hadde kjøpt i baren.

Det kommer frem i en dom fra Oslo tingrett.

– Da fornærmede så at en av de tiltalte holdt en flaske i hånda uten å benytte glass, forsøkte han å ta flaska fra ham. Sistnevnte satte seg til motverge, og det oppsto knuffing mellom de to, står det videre.

Tingretten har funnet det bevist at den andre av de tiltalte da dyttet og slo den fornærmede ordensvakten, blant annet med håndflaten mot ansiktet. Et påfølgende basketak endte med at ordensvakten holdt et grep rundt tiltalte, før begge to falt i gulvet. Mens ordensvakten satt på tiltalte, ble han slått i ansiktet minst en gang til av tiltalte.

Den av de to tiltalte som ikke lå på gulvet, ble forsøkt kontrollert av to andre ordensvakter. På tross av dette klarte han å slå med en Prosecco-flaske mot ordensvakten på gulvet – riktignok uten å treffe.

Dørvaktene på utestedet klarte etter hvert å få kontroll på de tiltalte og satte håndjern på dem. De tiltalte ble deretter ført ut av utestedet hvor både ambulanse og politi kom etter kort tid. Både de tiltalte og den fornærmede ble kjørt til legevakta. Deretter måtte de tiltalte overnatte i arresten.

Den ene av de tiltalte, han som slo ordensvakten i ansiktet, er dømt til fengsel i 50 dager for kroppskrenkelse. Retten finner det bevist at han både dyttet og slo ordensvakten minst to tanger i ansiktet, samt at han dyttet vedkommende. Sistnevnte ble påført sår, kutt og merker i ansiktet. Han fikk også skadet nesa.

Den andre av de tiltalte er dømt til fengsel i 40 dager for å ha slått mot ordensvakten med en Prosecco-flaske. Tingretten har ikke funnet det bevist at han traff.

Mye av episoden er tatt opp av utestedets sikkerhetskameraer. Den sist omtalte hendelsen, slaget med flaska, er i det materialet som er spilt av for tingretten.

– Han forsøkte å slå, men bommet og mislyktes fordi en annen ordensvakt grep inn. Vilkårene for å straffe ham for kroppskrenkelse er derfor oppfylt, heter det i dommen.

Et av de skjerpende momentene i straffeutmålingen er at volden skjedde mot en dørvakt under utførelsen av tjenesten.

– Dørvakter har i oppgave å sørge for at sikkerheten ivaretas på utesteder med berusede personer, og er i en utsatt posisjon for vold. I kraft av sitt yrke må de ha krav på et særskilt vern, slår Oslo tingrett fast.

De domfelte er også dømt til å betale en like stor andel hver av saksomkostninger til det offentlige som er satt til 5.000 kroner.

Powered by Labrador CMS