Da ordensvakten møtte som tiltalt i tingretten, forsøkte han å skyve ansvaret over på kvinnen. Nå må han i fengsel.
Da ordensvakten møtte som tiltalt i tingretten, forsøkte han å skyve ansvaret over på kvinnen. Nå må han i fengsel.

Ordensvakt dømt for å ha voldtatt gjest: – Kan sammenlignes med overfallsvoldtekt

Tingretten er overbevist om at ordensvakten brukte makt og vold for å gjennomføre samleie med en kvinnelig gjest. Selv hevder han indirekte at det var kvinnen som voldtok ham.

Publisert

– Voldtekten har flere elementer som kan sammenlignes med en overfallsvoldtekt, skriver tingretten i sin dom.

Utestedet som ordensvakten jobbet for, har ifølge politiet tillatelse til å drive egenvakthold. Politidistriktet som utestedet ligger i, opplyser til Aktuell Sikkerhet at domfelte – på det tidspunktet voldtekten skjedde – hadde politiets godkjenning som ordensvakt.

Kvinnen og flere venninner besøkte i februar i fjor utestedet hvor domfelte var ordensvakt. Cirka halvannen time etter midnatt var hun på toalettet, og da hun kom ut derfra hevder hun at ordensvakten sto utenfor og ventet.

Under en nylig gjennomført hovedforhandling i tingretten, forklarte kvinnen at ordensvakten – etter dobesøket – hadde tatt henne med til et avstengt kjellerlokale.

I forbindelse med at kvinnen ble kjørt til legebehandling og undersøkelser, har politivitner forklart at hun hadde store smerter etter voldtekten som ordenvakten nå er dømt for.
I forbindelse med at kvinnen ble kjørt til legebehandling og undersøkelser, har politivitner forklart at hun hadde store smerter etter voldtekten som ordenvakten nå er dømt for.

Ifølge den ferske dommen skal ordensvakten ha begynt å kysse og «tafse» på gjesten. Samtidig forsøkte sistnevnte å trekke seg unna og gi uttrykk for at hun ikke var interessert.

– Hun har forklart at hun ble paff og ikke var forberedt. Han fortsatte, og hun forsøkte å komme seg unna, heter det i dommen.

Videre beskrives det at hun opplevde ordensvakten som mye sterkere enn seg selv, og at hun på grunn av beruselse og smerter under overgrepet hadde reduserte evner til å gjøre fysisk motstand.

Sex-filmer

Ordensvakten har forklart at han hadde møtt kvinnen tidligere, senest kvelden i forveien. Da hadde de, ifølge ham, snakket om naken-bilder og muligheten til å utveksle slike via sosiale medier.

Kvinnen bekrefter møtet de hadde kvelden i forveien, og påstår at ordensvakten uoppfordret hadde vist frem filmer av at han selv hadde sex med en ekskjæreste. Gjesten hevder at hun konfronterte ordensvakten med at han ikke bør vise slike filmer til andre. Selv nekter ordensvakten for å ha vist henne filmer, men sier at han fortalte henne om sex-filmene med ekskjæresten som han hadde på sin telefon.

– Han opplevde henne som interessert og hyggelig på fredagen. På lørdagen merket han at hun var mer beruset og «på». Hun tok ham på rompa flere ganger og hun tok ham også på brystet og i skrittet utenpå klærne, refereres det fra ordensvaktens forklaring til tingretten.

Videre fra lørdagen, den kvelden som endte med voldtekt, vises det til at ordensvakten skal ha fortalt kvinnen at han var gift – og at han etter litt kyssing innså at situasjonen var gått for langt.

– Han holdt armen hennes og ba henne fjerne den fra buksen hans. Ordensvakten forklarte at det virket som kvinnen ble mer giret av dette. Hun fortsatte å kysse ham, og da var det ikke lenger frivillig fra hans side, refereres det til i dommen.

Videre beskrives hendelsen ulikt av kvinnen og ordensvakten.

Strengere enn normal-straff

– Retten fester ingen lit til ordensvaktens forklaring, slår tingretten fast.

Det poengteres at det er bevist utover enhver rimelig tvil at ordensvakten gjennomførte samleie med den kvinnelige gjesten, og at han brukte makt og vold mens hun gjorde motstand.

Ifølge dommen er fire års fengsel normalt straffenivå for voldtekt. I denne saken har retten utmålt en strengere straff.

– Voldtekten skjedde på et offentlig sted. Den har flere elementer som kan sammenlignes med en overfallsvoldtekt. Gjesten har forklart at ordensvakten ba henne om å bli med inn i et rom fordi han skulle vise henne noe, og at han begynte å kysse henne da de var kommet dit. Hun ble svært overrumplet, og retten legger til grunn at ordensvaktens maktbruk eskalerte raskt da hun prøvde å avbryte ham og komme seg unna.

Skjerpende at han var på jobb

Det poengteres at voldtekten ble begått av en ordensvakt:

– Han var vakt på utestedet og hadde særlig ansvar for å sørge for ro og orden den aktuelle kvelden. Det er etter rettens syn skjerpende at han utførte handlingen mens han var på jobb, og hadde en rolle som var egnet til å gi ham ekstra tillitt hos gjestene. Denne tilliten bidro til at han fikk med seg gjesten inn i et avlåst rom der han uten forstyrrelser kunne gjennomføre overgrepet.

Brutalt overgrep

Det anses også som straffeskjerpende at kvinnen ble påført skader og store smerter under voldtekten, noe som gjør at tingretten karakteriserer deler av overgrepet som brutalt.

– Retten finner det også skjerpende at ordensvakten forsøkte å skyve ansvaret for hendelsen over på kvinnen ved å forklare seg på en måte som i realiteten innebærer en anklage om at hun voldtok ham, slås det fast i dommen – hvor det understrekes at det ikke anses å være en eneste formildende omstendighet til vekterens fordel.

I tillegg til fengsel i fire år og seks måneder, er ordensvakten dømt til å betale kvinnen oppreisningserstatning til kvinnen med 240.000 kroner.

Vekteren nekter straffskyld. Advokat Arne Donald Andersen, som forsvarer ordensvakten, sier til Aktuell Sikkerhet at dommen vil bli anket.

I 2020 ble en vekter i utelivsbransjen dømt til tre år og fem måneders fengsel for å ha voldtatt en gjest. 

I fjor høst ble en vekter på et kjøpesenter dømt for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå sex med en kvinnelig butikktyv. Dommen er anket og derfor ikke rettskraftig. 

Denne saken er oppdatert etter første gangs publisering; med opplysninger om at dommen er anket, at domfelte var godkjent som ordensvakt av politiet og at utestedet hadde tillatelse til å drive egenvakthold.

Powered by Labrador CMS