Stig Norman Olsen sier at ubemannede farkoster i lufta kan være en sikkerhetstrussel. Nå satser Detec på anti-drone-deteksjon (foto: Detec).
Stig Norman Olsen sier at ubemannede farkoster i lufta kan være en sikkerhetstrussel. Nå satser Detec på anti-drone-deteksjon (foto: Detec).

– Droner truer sikkerheten

– Ubemannede farkoster kan utgjøre en stor trussel mot høysikkerhetssteder og sikkerheten i luftrommet. Derfor satser vi på anti-drone-deteksjon, integrert i vår Detec Next VMS, sier Stig Norman Olsen.

Publisert

Han er markedskonsulent i Detec AS som nå starter med distribusjon av anti-drone-deteksjon. Dette tilbyr selskapet som integrasjon i sin Detec Next VMS.

– Anti-drone-forsvarssystemet består av en programvaremodul i Detec Next og deteksjon av droner med radar(er), sporing og følging av droner med pan-, tilt og zoom (PTZ)-kamera. Det er også en signal-jammer som automatisk kan panorere, tilte og sikte mot dronen og ta kontroll over den, sier Olsen.

Med en økende modning i droneteknologi og utvikling innen luftfoto, har bruk av ubemannede fjernstyrte farkoster (unmanned aviation vehicle – UAV) ifølge Detec økt i stort omfang. Dette gjelder i mange ulike felt, blant annet kriminalitet som smugling, leveranser av forbudte stoffer, frakt av eksplosiver, invadering av avgrensete områder og luftrom, samt luftfoto og kartlegging av private eller hemmelige områder.

– Dette utgjør en stor trussel mot høysikkerhetssteder og sikkerhet i luftrommet, poengterer Olsen.

– Med en anti-drone jammer kan man forstyrre invaderende droner. Når en drone invaderer et avgrenset område kan redskapet også tvinge og kontrollere den. Bruk av denne type forsvarssystem økes i omfang for områder hvor droner antas å fly med lav høyde og landskapet er åpent uten blindsoner, legger han til.

Ifølge Detec forstyrrer anti-drone-jammeren GPS-signalet og/eller fjernkontrollfunksjonalitet slik at dronen blir tvunget til å lande, enten vertikalt på stedet eller at den blir sendt tilbake til startsted. Den er ifølge leverandøren enkel å operere, er pålitelig og har en rekkevidde på 1-2 km. Den jammer signal i en horisontal vinkel på 28-39 grader og vertikalt på 27-37 grader. Rekkevidde og vinkel avhenger av hvilket frekvensbånd dronen går på.

– Dronene detekteres ved hjelp av radarteknologi. For å sikre så tidlig varsling som mulig kan man sette opp flere radarer for hver signal-jammer. Radarteknologi kan detektere droner i en km radius og angi avstand, innflygningsvinkel og hastighet. Teknologien påvirkes ikke av værforhold. Radaren vil altså kunne gi et forvarsel om at en drone nærmer seg en kritisk sone, sier Olsen.

Radaren er integrert mot Detec Next VMS som styrer et PTZ-kamera (optisk, optisk og termisk med/uten IR-lys) for å verifisere deteksjonen, og deretter følge og gjenkjenne dronen i det beskyttede området.

Detec-programvaren har innebygd en database over kommersielt tilgjengelige droner, og vil anslå med sannsynlighet fabrikat og modell på dronen. Databasen oppdateres kontinuerlig. Ved deteksjon av dronen vil man blant annet få hentet ut data på deteksjonstidspunkt, retning, tid i deteksjonssone og bevegelsesbane med mer.

– Detec Next VMS er nå blant de mest komplette programvarene for videoovervåkning og sikkerhet med stadig nye, valgfrie tilleggsmoduler for høysikkerhetsapplikasjoner, hevder Stig Norman Olsen.

Powered by Labrador CMS