Dorothy Billett karakteriserer situasjonen som dramatisk at Securitas Transport Aviation Security (Stas) ser seg nødt til å si opp avtalen de har med Avinor.
Dorothy Billett karakteriserer situasjonen som dramatisk at Securitas Transport Aviation Security (Stas) ser seg nødt til å si opp avtalen de har med Avinor.

Sier opp sikkerhetskontroll-avtale med Avinor:
– Dette er dramatisk

200 flyplassvektere berøres av at Securitas Transport Aviation Security (Stas) – med virkning fra 1. april 2022 – sier opp kontrakten sin med Avinor. Årsaken er redusert inntjening under koronapandemien.

Publisert

Daglig leder Dorothy Billett i Securitas Transport Aviation Security (Stas) understreker overfor Aktuell Sikkerhet at den oppsagte kontrakten med Avinor kun omfatter sikkerhetskontrolltjenester ved Bergen Lufthavn Flesland, Stavanger Lufthavn Sola og Trondheim Lufthavn Værnes.

All vektertjeneste ved Haugesund Lufthavn Karmøy, Sandefjord Lufthavn Torp, forskjellige cargo-lokasjoner og seks ulike heli-porter er uberørt av oppsigelsen. Disse drives ikke i Avinor-regi.

– Sikkerhetskontrollen ved flyplassene i Bergen, Stavanger og Trondheim utgjør cirka halvparten av virksomheten i Stas. Derfor er dette dramatisk, og et godt eksempel på den krisen som rammer luftfarten som følge av Covid 19. Cirka halvparten av våre 400 vektere berøres, sier hun.

Oppsigelsestiden er på 12 måneder. Stas vil med andre ord betjene sikkerhetskontrollene ut mars i 2022.

– Dersom Stas skal være attraktiv både som leverandør og arbeidsgiver, må vi sørge for god inntjening og sunn økonomi. Slik markedssituasjonen har endret seg siden inngåelse av kontrakten, er ikke det mulig i dagens marked, uttaler daglig leder Dorothy Billett.

Det var i november 2019 at Stas vant kontrakten med Avinor. Oppdraget startet 1. mars 2020.

Helt siden i fjor vår har det vært dialog mellom partene. Denne har ikke endt med noen tilfredsstillende løsning for Stas. De mener det ikke er forsvarlig å drive videre med dagens kontrakt som er basert på markedssituasjonen før Covid 19.

– Det økonomiske grunnlaget er borte, og det er ikke mulig for Stas å tjene penger på denne kontrakten. Selv om det er konklusjonen vår, vil jeg understreke at vi har hatt en god og nær dialog med Avinor som dessverre ikke førte frem, sier hun.

Flytrafikken er betydelig redusert som følge av korona-situasjonen, for tiden med en nedgang på mer enn 75 prosent. Det er knyttet stor usikkerhet til når og hvordan trafikken vil ta seg opp igjen.

Det er forventet at Avinor vil lyse ut en ny konkurranse om leveranse av sikkerhetskontrolltjenester ved de berørte lufthavnene.

– Securitas har en strategi som tilsier at flyplasstjenester er helt sentralt for den totale utviklingen av selskapet. Derfor satt det langt inne å si opp Avinor-avtalen. Vi ønsker fortsatt å levere sikkerhetskontroll både i Trondheim, Stavanger og Bergen – og vil garantert kjempe om å vinne kontrakten tilbake dersom forutsetningene tilsier at den er driververdig, sier Dorothy Billett.

Powered by Labrador CMS