David Leslie Abusdal, Elisabeth Midtun Nornes og Petter Strømme
David Leslie Abusdal, Elisabeth Midtun Nornes og Petter Strømme er svært godt fornøyde med resultatet av sikringstilltakene som er etablert på Sverresborg. Automatisering av en mer enn 100 år gammel port er noe av det Garda Sikring har bidratt med.

Automatiserte mer enn 100 år gammel smijernsport

Da Forsvarets økonomisenter trengte bedre sikring, ble Sverresborgs omfattende verneinteresser utfordret. Forsvarsbygg og Garda Sikring løste saken ved å koble ny teknologi til en mer enn 100 år gammel smijernsport.

Publisert

Sverresborg har historie helt tilbake til 1183 da kong Sverre Sigurdsson reiste Bergenshus festning, ikke langt fra bryggen i Bergen.

David Leslie Abusdal ved porten
Da Petter Strømme og Garda Sikring skulle levere rotasjonsgrind, var det utfordrende å få den til å gå i ett med eksisterende gjerde. – Men, vi klarte det, sier han. Bak står prosjektleder for operativ støtte i Forsvarsbygg, David Leslie Abusdal.

Kasernen, som det siste året har fått områdesikringen betydelig oppgradert, er langt yngre enn middelalderborgen – men like fullt verneverdig. Det innebærer behov for å tenke alternativt når nye sikringstiltak skal settes inn.

– Det ble noen utfordringer med porten og gjerdet langs veien forbi kasernen. Rådgivingstjenesten for kulturminner måtte kobles inn, sier David Leslie Abusdal.

Han er prosjektleder for operativ støtte i Forsvarsbygg, Eiendomsservice Vest.

– Vi har forståelse for verneinteressene. Selv om vi i utgangspunktet har ulike interesser, går vi hånd i hånd gjennom slike prosesser for å finne de beste løsningene som alle parter kan leve med, legger han til.

Originaliteter

– Det oppstår gjerne utfordringer når antikvariske behov skal ivaretas i kombinasjon med nye tekniske løsninger. Da gjelder det å opprette en god dialog og utnytte mulighetene som finnes, sier rådgiver Jøril Finstad.

Hun jobber med kulturminneforvaltning i Forsvarsbygg.

– Kasernen ble oppført i 1911, og den fikk store skader under den store eksplosjonen i Bergen havn i 1944. Vi antar at både porten og gjerdet i smijern er fra den opprinnelige oppføringen i 1911, sier Finstad.

Hun beskriver dialogen rundt planleggingen og gjennomføringen av de nye sikkerhetstiltakene som god. Det gjelder kontakten som kulturminneforvaltningen hadde med både prosjektledelsen i Forsvarsbygg og med Riksantikvaren.

– Sverresborg er fredet, og det er derfor viktig å bevare kulturlandskapet. Så mye som mulig av originaliteten må bestå. Dette er strengt. Derfor er det fint å finne løsninger som ivaretar sikkerheten samtidig som det gamle bevares, sier hun.

– I denne saken er smijernsporten og portstolpene eksempler på originaliteter som det tas vare på. To av portstolpene har tre kanonkuler hver på toppen. Dette er ornamenter som ble brukt ved ulike militære anlegg, legger Finstad til.

Identifisering og registrering

Sverresborg rommer i dag Forsvarets økonomisenter, samt Forsvaret personell- og vernepliktsenter.

– Det var behov for bedre sikring av bygg og området for øvrig. Slike behov tar vi på alvor. Tidligere var det helt åpent for alle å kunne passere inn og ut på Sverresborg. Nå må alle identifisere seg for å komme inn, sier David Leslie Abusdal.

– Når vi først skulle sette inn tiltak, ble de dimensjonert etter dagens standard og eventuelle trusler som måtte oppstå, legger han til.

– Tidligere hadde ikke porten automatikk, og det ble brukt kjetting og hengelås da den skulle være lukket. Sverresborg er tross alt en forsvarsinstitusjon som det er viktig å sikre, og det er også viktig å vise utad at den er ordentlig sikret. Det finnes eksempler på uønskede hendelser med personer som har tatt seg inn på området uten å ha ærlige hensikter, sier rådgiver Elisabeth Midtun Nornes ved Forsvarets økonomisenter.

Automatisk port, rotasjonsport, pullerter, kjøretøysperre, bom og kortlesere
Automatisk port, rotasjonsport, pullerter, kjøretøysperre, bom og kortlesere. Det er tiltak som skal hindre uvedkommende fra å komme seg inn på Sverresborg i Bergen.

Trengte forbedring

I første omgang ble det planlagt sikring i form av motorisert port hvor kjøretøy kan passere, rotasjonsgrind (rundell) for personer til fots, kjøretøysperre innenfor porten og bom innenfor der igjen.

– I ettertid fant vi ut at det også var behov for pullerter. Fem av 17 pullerter er plassert mellom porten og kjøretøysperren, mens resten står langs gjerdetraseen. Det viste seg at sikkerheten langs gjerdet trengte forbedring mellom mursøylene som fungerer som gjerdestolper, sier Abusdal.

Garda Sikring, Norsk Områdesikring og Mil Sec konkurrerte om jobben på Sverresborg. Førstnevnte gikk av med seieren.

– Sammen med Garda Sikring laget vi skisser med forslag til hvordan sikringstiltakene burde gjennomføres. Disse ble lagt frem for vår egen rådgivingstjeneste, som også hadde en dialog med Riksantikvaren. Etter noen justeringer, kom vi i mål, sier David Leslie Abusdal.

– For oss var dette et relativt stort oppdrag. Det er krevende å jobbe på et anlegg som er fredet, men med rutinert prosjektledelse og en løsningsorientert bruker kom vi i mål. Det er gøy å få en gammel verneverdige port til å bli automatisk. Det billigste hadde vært å bytte ut den gamle smijernsporten med en ny, men vi har forståelse for at det ikke var noe alternativ. Å få en toppmoderne rotasjonsgrind til å gå i ett med det eksisterende og verneverdige smijernsgjerdet er vi også stolte over å ha fått til, sier prosjektleder Petter Strømme i Garda Sikring.

Powered by Labrador CMS