Ospaprisens far Martin Gill flankert av Anette Tinglum og Arne Røed Simonsen fra NSR (foto: Even Rise).
Ospaprisens far Martin Gill flankert av Anette Tinglum og Arne Røed Simonsen fra NSR (foto: Even Rise).

Hedret med Ospa for solid sikkerhetsarbeid

Fem aktører ble i kveld hedret med hver sin gjeve Ospa-pris for engasjement og innsats som de hver dag legger ned i og for sikkerhetsfaget.

Publisert

The Outstanding Security Performance Award – The OSPA ble tidlig i kveld delt ut for tredje gang i Norge. Martin Gill, prisens far, var selv til stede under utdelingen. Både han, og Anette Tinglum i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) som har organisert arbeidet med prisen i Norge, er veldig godt fornøyd med forslagene som kom inn med kandidater.

– Antall kandidater har tatt seg veldig opp år for år, og var veldig bra i år. Vi hadde mange solide kandidater som ble vurdert i nominasjonsarbeidet, sier Tinglum.

Dette er vinnerne av Ospa 2017:

Ceres, for Vitnemålsportalen

Juryens begrunnelse:

Vitnemålsportalen gir enkel og effektiv elektronisk deling og tilgang til korrekte vitnemål og karakterutskrifter, uten behov for etterfølgende ekthetskontroll. Portalen sikrer mot bruk av falske vitnemål for inntak på skoler og ved jobbrekruttering.

De nominerte i denne kategorien var foruten Ceres, Admincontrol med iOS app og Sikkerhetsledelse med HMSK Beredskapssystem.

Hanne Tangen Nilsen, fremragende intern leder for sikkerhet

Juryens begrunnelse:

Hanne Tangen Nilsen utfører arbeidet i Telenor Norge på en fremragende måte, med sterk forretningsforståelse, åpenhet og informasjonsdeling som setter spor etter seg også utenfor virksomheten, hos offentlig myndighet, og hos politikere.

Telenor Norge, fremragende sikkerhetsrådgiver

Juryens begrunnelse:

Telenor Norge tar samfunnsansvar, er motivert og drivende, og bruker bevisst sin styrke innenfor sikkerhetsspørsmål på en fremragende måte gjennom åpenhet og deling med andre virksomheter, enkeltpersoner, media og sikkerhetsmyndigheter.

De nominerte i denne kategorien var foruten Telenor Norge, Roger Stubberud (Procope) og Per Thorsheim (Nordic Choice Hotels).

Forsvarsbygg, Beste offentlige sikkerhetsinitiativ; Sikringshåndboka 2016

Juryens begrunnelse:

Sikringshåndboka er enestående, og gir en omfattende introduksjon til mange aspekter ved begrepet sikkerhet. Sikringshåndboka er laget for å formidle kunnskap om hvordan man sikrer verdier, og gir oppdaterte råd og god veiledning på analyser, planlegging gjennomføring og kontrolltiltak.

De nominerte i denne kategorien var foruten Forsvarsbygg, Kunnskapsdepartementet (Vitnemålsportalen) og Norges Bank (perimetersikringsprosjektet).

Kim Traavik, Lifetime achievement award

Juryens begrunnelse:

Vinneren har gjennom hele sitt yrkesaktive liv arbeidet med økt forståelse for sikkerhetsspørsmål. Vinneren kan trekke opp den røde tråden fra globale og regionale sikkerhetspolitiske problemstillinger og samarbeid i OSSE og i NATO til nasjonale utfordringer, som oppfølgingen av terrorangrepet 22. juli 2011 og fremtidens sikkerhetsmessige utfordringer i samfunn, og det på tvers av teknologi, geografiske grenser, fagprofesjoner, samt politiske skillelinjer.

Vinneren er en aktiv lytter og en person som man lytter aktivt til. Hans evne til å samle og lede gode team, har gitt ham oppdrag som f.eks. å lede evalueringen av Politiets sikkerhetstjeneste etter terrorhendelsen 22. juli og å lede det tverrfaglige utvalget som fikk i oppdrag å vurdere behovet for, og utarbeide forslag til, ny overordnet sikkerhetslov.

Resultatene vinneren har oppnådd i disse prosessene gjennom et langt liv preget av arbeid med sikkerhet har lagt føringer, og det vil prege hvordan det norske samfunnet arbeider med sikkerhetsspørsmål i mange, mange år fremover.

Dette er Ospa:

Prisene for utmerkelse innen sikkerhet (OSPA-prisene) anerkjenner og belønner bedrifter og individer som utfører sikkerhets- eller sikringsarbeid. OSPA-prisene er ment å være både uavhengige og inkluderende, og gir en mulighet for dem som utfører fremragende arbeid sikkerhet og sikring, enten som kjøpere eller leverandører, til å bli anerkjent og berømmet for sin suksess.

Kriteriene for disse prisene er basert på omfattende forskning av viktige faktorer som bidrar til og karakteriserer utmerket arbeid. OSPA-prisene er organisert i samarbeid med sikkerhetsorganisasjoner og grupper i mange land.

OSPAs er stolte av å samarbeide med Næringslivets Sikkerhetsråd i utviklingen og gjennomføring av OSPA Norge 2017.

Kilde: theospas.com

Powered by Labrador CMS