Henning Mørch ved dyresykehuset på Veterinærhøgskolen sier at nytteverdien av sikkerhetskameraene er stor når det gjelder både dyr og menneskers sikkerhet.

Sikrer dyrevelferd med sikkerhetskameraer

Nærmere 150 sikkerhetskameraer er tatt i bruk for å ivareta dyrevelferd, personalsikkerhet og undervisning i de nye veterinærbygningene på NMBU. Leverandøren er stolt av tilliten som Statsbygg har gitt dem.

Publisert

Dette er et utdrag av en reportasje i papirutgaven av Aktuell Sikkerhet 06-2020

Da de nye veterinærbygningene ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) åpnet ved årsskiftet, ble det tatt i bruk et overvåkingsanlegg med både lyd og bilde for å sikre dyr, mennesker og utstyr.

Tekniker Vebjørn Arnesen har full kontroll på de cirka 140 kameraene som Vision Security-Systems har montert i de nye veterinærbygningene på NMBU.

Veterinærhøgskolen er flyttet fra Adamstuen i Oslo til NMBU i Ås utenfor sentrum.

– Sikkerhetskameraene ved dyresykehuset er et like ønsket arbeidsverktøy som mye annet medisinsk utstyr. Dyresykehuset består av hesteklinikk, smådyrklinikk og klinikk for produksjonsdyr.

Det sier Henning Mørch. Han er spesialutdannet anestesisykepleieren ved Veterinærhøgskolen, som anes å være dyrenes svar på Rikshospitalet.

Mørch har lang erfaring fra blant annet hesteklinikken. Der har han sett at videoovervåking er svært viktig i den daglige driften. Det var hesteklinikken som først tok i bruk kamerautstyr til overvåking, men i dag er slikt utstyr standard også i andre avdelinger.

– Nytteverdien er enorm. Kameraene gir god bildekvalitet, sier han – og legger til:

– Bilder fra rommene hvor hestene våkner opp igjen etter å ha vært i narkose, er eksempel på hvor viktig overvåkingsbilder kan være. Hester er store og tunge dyr, og ved oppvåking kan de være svært urolige. Derfor er det avgjørende at vi kan følge med på live-bilder fra oppvåkingen for å redusere risiko for skade – og for raskt å kunne bistå dyrene når det er nødvendig.

Det er montert cirka 140 kameraer fra Hikvision i anlegget i Ås.

– Å sikre dyrevelferden under oppvåking er viktig, men overvåkingen ivaretar også de ansattes sikkerhet. Risikoen for at uheldige hendelser skjer er til stede, noe som gjør at en rekke rom også er utstyrt med mikrofon slik at varslingen blir enklere ved behov, poengterer han.

Overvåkingsanlegget består blant annet av cirka 140 kameraer fra Hikvision.

– 50 av kameraene er styrbare og ti av dem er utstyrt med ekstra retningsstyrt mikrofonutstyr. I tillegg er 12 sluser utstyrt med små videoskjermer som viser live-bilder av dyr som ikke skal forstyrres unødvendig eller som synliggjør risiko ved å gå inn, sier Espen Andreassen i Vision Security-Systems.

De har installert systemet som er levert gjennom distributøren Kamtek. Det samme gjelder utvidelseslisenser til eksisterende toppsystem fra Milestone.

– Dette er den første kontrakten vi har med Statsbygg, noe vi er veldig stolte av. I tillegg til at den betyr mye omsetningsmessig, ligger det også mye læring i prosjektet, sier Espen Andreassen.

Powered by Labrador CMS