Gert Erik Engelien er kjent for sin gode og mangeårige jobb i Securitas Norge. De siste 3,5 årene har han gjort suksess i Australia. Nå gleder han seg til å komme hjem som HR-direktør.
Gert Erik Engelien er kjent for sin gode og mangeårige jobb i Securitas Norge. De siste 3,5 årene har han gjort suksess i Australia. Nå gleder han seg til å komme hjem som HR-direktør.

3,5 års suksess i Australia:
Vender hjem som norsk HR-direktør

For 3,5 år siden forlot Gert Erik Engelien Norge for å bygge opp Securitas i Australia. Nå kommer han tilbake for å bli HR-direktør hos sin gamle arbeidsgiver.

Publisert

– Jeg er stolt av alt vi har fått til. Antall ansatte har økt fra 112 til nærmere 900 ansatte, sier Gert Erik Engelien.

Han begynte som country president for Securitas i Australia i november i 2017. Den gang var det globale sikkerhetsselskapet knapt nok representert i landet «Down Under». Et beskjedent oppkjøp som ble sluttført kort tid før Engelien ankom landet, var Securitas sin spede start i Australia.

– Allerede etter et halvt års tid hadde vi doblet den beskjedne markedsandelen vår. Etter den tid har vi gjennomført to strategiske oppkjøp, som blant annet ga oss tilgang på to alarmstasjoner og en høykvalitets ES-business (electronic security). Innen vakt har all vekst vært organisk. Securitas har lykkes godt i Australia, og jeg tør påstå at vi nå er det selskapet som er best rustet til helthetlige sikkerhetsleveranser til det australske markedet, sier han.

Hvordan Engelien og hans etter hvert nærmere ett tusen medarbeidere i Australia har kommet dit de er i dag, kan du lese mer om i neste papirutgave av Aktuell Sikkerhet. Det handler blant annet om kombinasjonen av teknikk og manuelt vakthold

Nå venter som nevnt nye utfordringer i Norge. Engelien har tidligere sagt at for ham var det nødvendig å komme seg ut for å utvikle seg om leder. Etter 3,5 år i utlendighet, føler han seg klar til å toppe HR-ledelsen i Securitas Norge. Jobben overtar han etter Synøve Buan, som har vært HR-direktør i selskapet gjennom en rekke år frem til nå.

– Jeg gleder meg til å være bidragsyter inn i Securitas sin globale HR-strategi. Samtidig ser jeg frem til å jobbe tett med administrerende direktør Martin Holmen og de øvrige i det norske lederteamet, sier Engelien.

– Har du med deg nyttig lærdom fra Australia som vil komme godt med i jobben som HR-direktør?

– I løpet av tiden i Australia har jeg fått bedre forståelse av hvor viktig det er med klar og tydelig kommunikasjon. Jeg har lært å bli mer direkte. Transparente og direkte beskjeder er helt avgjørende. Tolkningsrommet må ikke bli for stort. Det har vi ikke råd til i en stor organisasjon, sier Engelien.

I tillegg har årene i utlandet virkelig vist meg viktigheten av selskapets sterke verdier og #purpose», legger han til.

Som HR-direktør er han også opptatt av at partene i arbeidslivet skal ha respekt for hverandre.

– Vi må skape en felles forståelse for hva slags selskap vi ønsker å være. Absolutt alle som jobber i Securitas er ansvarlige for at vi skal lykkes med å nå målet. Noen ganger er vi kanskje ikke enige om veien vi skal ta, men med gjensidig respekt og dialog er det mulig å komme til enighet. Jeg ser frem å jobbe sammen med hele organisasjonen, og er opptatt av å høre hvordan folk – på alle nivåer – har det på jobb, sier Engelien.

Han har jobbet i Securitas i mange, mange år. Da han reiste til Australia hadde han i nesten sju og et halvt år vært regiondirektør i det som tidligere var Agder-fylkene, Rogaland og Hordaland. Før det igjen var han HR-sjef i Securitas Services i nærmere tre og et halvt år. Enda tidligere hadde han blant annet en rekke avdelingssjef-roller.

Du kan lese mer om Gert Erik Engelien og hans nye rolle i kommende papir-utgave av Aktuell Sikkerhet.

Powered by Labrador CMS