HRP-direktørene Lena Sagen og Niclas Berlin Nilssen har ledet arbeidet med ISO-sertifisering i HRP.
HRP-direktørene Lena Sagen og Niclas Berlin Nilssen har ledet arbeidet med ISO-sertifisering i HRP.

HRP med ISO-sertifisering i kvalitet og miljø

Rådgivningsselskapet HRP er nå ISO-sertifisert i ledelsessystemer for kvalitet og miljø. Fra før er de landets første uavhengige rådgivningsvirksomhet med FG-godkjenning innen innbruddsalarmsystemer og tåkesikringsanlegg.

Publisert

Det er Kiwa som har bistått rådgivningsselskapet HR-Prosjekt (HRP) i forbindelse med arbeidet og sertifiseringen rundt ISO 9001 – Ledelsessystemer for kvalitet og ISO 14001 – Ledelsessystemer for miljø.

Fagdirektør innen fysisk sikkerhet og analyse, Lars Eirik Berg, sier at de to sertifiseringene stiller krav til hvordan virksomheten arbeider med kvalitet i alle ledd i internsikkerheten, samt at aspekter knyttet til miljø og bærekraft skal bli like naturlige vurderinger rundt sikkerhetsprodukter og leverandører – som teknisk og faglig kvalitet.

Lars Eirik Berg og Carl-Axel Hagen er to av etter hvert mange i HRP-avdelingen for sikkerhet. Hagen startet oppbyggingen av denne i fjor sommer.
Lars Eirik Berg og Carl-Axel Hagen er to av etter hvert mange i HRP-avdelingen for sikkerhet. Hagen startet oppbyggingen av denne i fjor sommer.

– Dette henger jo godt sammen med vårt allerede store fokus på etiske forhold og menneskerettigheter som en naturlig del av vår helhetlige sikkerhetsrådgivning. ISO 9001-sertifiseringen er i tillegg en viktig komponent i vår eksisterende FG-godkjenning. Per nå er HRP landets eneste uavhengige rådgivningsvirksomhet innenfor innbruddsalarmsystemer og tåkesikringsanlegg, sier Berg, og legger til:

– HRP er opptatt av kvalitet i alle ledd. Metodisk kvalitet er en forutsetning for å jobbe godt med sikkerhet. I HRP forenes disse verdiene og holdningene for å skape trygghet rundt alle leveranser, og ikke minst rundt medarbeiderne. Med gode rutiner og en god struktur rundt kvalitet og sikkerhet, oppnår HRP at forutsigbar kvalitet kan forventes internt og eksternt i alle leveranser.

– Sertifiseringen er en bekreftelse på HRP sitt kontinuerlige fokus på kvalitet, miljø og ledelse i vår rolle som en norsk samfunnsbygger, heter det i en pressemelding.

Sertifiseringsprosessen er ledet av Niclas Berlin Nilssen og Lena Sagen. Berlin Nilssen er direktører for arkitektur, rådgiving og prosjektering, mens Sagen er direktør for miljø og bærekraft.

– Det har vært en milepæl for HRP å verifisere at våre interne ledelsesprosesser svarer til internasjonale standarder for kvalitet og miljø. Vi lever av å levere kvalitet til våre oppdragsgivere, og opplever det som viktig å få dette fokuset verifisert av en uavhengig tredjepart, sier Berlin Nilssen.

I sertifiseringsrapporten fra Kiwa bekreftes det at kompetansenivået i HRP er høyt, og at de har et godt utviklet ledelsessystem for kvalitet og miljø.

ISO 9001 angir ifølge HRP krav til et ledelsessystem for ivaretakelse av kvalitet i alle deler av virksomheten. Standarden er prosessorientert og legger vekt på løpende forbedringer og kundetilfredshet. ISO 14001 angir kravene til et ledelsessystem for miljø som en organisasjon kan bruke for å forbedre sin miljøprestasjon, og er ifølge pressemeldingen beregnet på organisasjoner som ønsker å håndtere sitt miljøansvar på en systematisk måte som bidrar til miljøsøylen i bærekraftbegrepet.

ISO-sertifikatet omfatter rådgivningstjenester innen prosjektadministrasjon, byggeledelse, arkitekt- og ingeniørfag, sikkerhet, utredning og analysetjenester. Sertifikatet gjelder for alle deler av HRP sin virksomhet og alle kontorsteder.

Powered by Labrador CMS