Administrerende direktør Jafar Altememy i Viken Kollektivterminaler FKF beklager at vekterstreiken tvinger frem ytterligere reduksjon i åpningstidene på Oslo bussterminal. Fra 2. november stenges dørene klokka 18.00.
Administrerende direktør Jafar Altememy i Viken Kollektivterminaler FKF beklager at vekterstreiken tvinger frem ytterligere reduksjon i åpningstidene på Oslo bussterminal. Fra 2. november stenges dørene klokka 18.00.

Vekterstreiken på Oslo bussterminal:
Redusert åpningstid med sju timer

Samtidig som åpningstidene ved Oslo Bussterminal kuttes ytterligere som følge av vekterstreiken, installeres nå elektronisk utstyr som kan redusere behovet for manuelle tjenester i fremtiden.

Publisert

Oslo bussterminal, som drives av Viken Kollektivterminaler FKF, holder normalt åpent fra klokka 05.15 til klokka 01.00 hver dag året rundt. Da vektere organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund og Parat ble tatt ut i streik midt i september, måtte åpningstidene innskrenkes.

I første omgang ble tidspunktet for stenging skjøvet frem til klokka 20.00.

– Fra mandag 02. november ser vi oss dessverre nødt til å stenge allerede klokka 18.00, administrerende direktør Jafar Altememy i Viken Kollektivterminaler FKF.

Normalt er over 60.000 personer innom på vanlige dager, og det er cirka 3.000 bussbevegelser på terminalen daglig.

– Vekterne er en veldig viktig ressurs for at vi skal opprettholde sikkerheten – slik at alle opplever det som trygt å reise til og fra våre terminaler og holdeplasser. Det er beklagelig at streiken strekker seg over så lang tid, sier Altememy.

Eget driftspersonell

Sikkerhetsrådgiver Per Øyvind Seeberg i Sikkerhetsrådgiving AS har ansvaret for planlegging og organisering av sikkerheten ved Galleri Oslo hvor Oslo bussterminal ligger, og er blant annet kontaktperson for vektertjenestene som kjøpes inn fra Securitas. Så sent som i mai videreførte Viken Kollektivterminaler FKF, sammen med Sameiet Galleriet AS og Galleriet Parkering AS, avtalen med Securitas.

Ifølge Seeberg har driftspersonell ivaretatt en del av de oppgavene som de streikende vekterne vanligvis utfører. Han understreker at dette er driftsoppgaver som ikke er underlagt vaktvirksomhetsloven.

Sikkerhetsrådgiver Per Øyvind Seeberg konstaterer at vekterstreiken fører til investeringer i tekniske løsninger som kan gå på bekostning av fremtidig behov for manuelle vektertjenester.
Sikkerhetsrådgiver Per Øyvind Seeberg konstaterer at vekterstreiken fører til investeringer i tekniske løsninger som kan gå på bekostning av fremtidig behov for manuelle vektertjenester.

– Vi har kommet til et punkt der eget driftspersonell ikke har tilstrekkelig kapasitet. Derfor kuttes åpningstidene ytterligere nå. Sammenlignet med det normale, er åpningstidene ved Oslo bussterminal nå redusert sju timer hvert døgn, sier Seeberg – og legger til:

– I praksis betyr dette at heller ikke leietakere i kontorer og forretningsarealer kan oppholde seg i bygget mellom klokka 18.00 og 05.15. Årsaken er hensynet til brann og evakuering, sier Seeberg.

Finner alternative løsninger

– Vi har prøvd alle tenkelige løsninger for å opprettholde åpningstidene, men ser oss ikke i stand til å unngå stenging allerede klokka 18.00. Arbeidsplaner er endret og politiets innsats og tilstedeværelse er styrket. Likevel har vi ikke annet valg enn å påføre kundene våre den ulempen som tidlig-stengingen medfører, sier Jafar Altememy.

Bussterminalen i Oslo er landets største. Viken Kollektivterminaler FKF opplyste tidlig i år at flere enn 25 millioner personer var innom terminalen i forbindelse med sin kollektivreise. Antall bussbevegelser på Oslo bussterminal var nesten 1,7 millioner busser i 2019.

– Når vi ser hvordan fraværet av vektere påvirker driften av bussterminalen, Galleri Oslo og Galleriet Parkering, er det nødvendig å se på muligheten for alternative løsninger til de manuelle tjenestene, sier Seeberg.

– Derfor ble det nylig vedtatt å investere i elektroniske løsninger fra bergensfirmaet Westec. På den måten vil vi automatisere låsingen av en del dører. Dette er per i dag en oppgave vekterne utfører. Hvis leveransen fra Westec fungerer slik vi håper, innebærer det at vi i fremtiden kan få mindre behov for vektere, legger han til.

Det er også igangsatt en prosess for oppgradering av systemet for videoanalyse på Galleri Oslo og i de to parkeringsanleggene.

– Dette er også noe som sannsynliggjør redusert behov for tradisjonelt vakthold, sier Seeberg.

– Slik situasjonen er nå, vurderer dere å søke om dispensasjon fra streiken?

– Vi søkte om dispensasjon allerede 1. oktober. Denne ble avslått, sier Jafar Altememy.

Powered by Labrador CMS