Forbundssekretær Terje Mikkelsen i NAF er sterkt kritisk til det han omtaler som justisminsiters kuvending om vekteropplæring (foto: Even Rise).
Forbundssekretær Terje Mikkelsen i NAF er sterkt kritisk til det han omtaler som justisminsiters kuvending om vekteropplæring (foto: Even Rise).

– Justisministerens kuvending handler om øl-priser

Norsk Arbeidsmandsforbund reagerer sterkt på at justisminister Per-Willy Amundsen reduserer utdanningskravet for ordensvakter i egenvakthold. – Dette handler om at sikkerhet settes i skyggen av billig øl og bevillingshavernes økonomi.

Publisert

Det sier Terje Mikkelsen som er forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF). Han har i lang tid deltatt i arbeidet med å tilfredsstille kravet om økt obligatorisk vekteropplæring, noe forarbeidene til den nye vaktvirksomhetsloven påpekte.

– Arbeidet har tatt unødvendig lang tid, men kom godt i gang tidlig i år. Under ledelse av Politidirektoratet klarte utvalget, som besto av representanter fra Politihøgskolen, Brannvernforeningen, Helsedirektoratet, arbeidsgiverne og ansatte i bransjen frem til god løsning. Alt lå til rette for at den nye vekteropplæringen kunne starte 01.01.18, sier Mikkelsen.

– Derfor reagerer NAF sterkt på det politiske håndverket fra justisminister Per-Willy Amundsen i forbindelse med innføring av de nye opplæringskravene til vektere og ordensvakter, legger han til.

NAF er vantro over at de først gjennom media ble gjort oppmerksomme på det de kaller kuvending. Aktuell Sikkerhet har forsøkt å få justisministeren i tale, men foreløpig har det vært taust fra både statsråden og departementet.

– At Amundsen setter bremsene på og vil revurdere hele opplæringen, bare noen uker før den nye ordningen settes ut i livet, vitner om en total manglende respekt for en bransje som omfatter mellom ti og femten tusen ansatte, sier Mikkelsen.

Gjennom hele høsten er det jobbet på høygir rundt i bedriftene for å tilpasse seg de varslede kravene. Ulike læreplaner og nye lærebøker tilpasset de forskjellige fagene er utarbeidet. Det samme gjelder blant annet eksamensoppgaver, eksamensdatabase og opplæringsplaner for instruktører. Det er til og med gjennomført kurs for 150 instruktører og avviklet samling for samtlige politidistrikters forvaltningsenheter som håndterer sikkerhetsbransjen.

– Alt dette for å komme i mål slik at den nye opplæringen kan tre i kraft fra årsskiftet. Jeg blir nesten målløs når jeg tenker på saksbehandlingen som justisministeren har praktisert i denne saken, sier Terje Mikkelsen.

Tidligere i dag skrev Aktuell Sikkerhet at det ble enighet mellom justisdepartementet, Politidirektoratet og sikkerhetsbransjen i sommer. I tillegg til at justisministeren nå ber Politidirektoratet om å redusere antall opplæringstimer for ordensvakter i egenvakthold, ber han også om at det vurderes å redusere timetallet også for vektere.

– Etter å ha blitt oppmerksom på justisministerens engasjement i saken gjennom Dagbladet, har vi sjekket på nettet for å finne bakgrunnen for denne kuvendingen. Da ble vi om mulig enda mer vantro. I studentavisen Stud-vest i Bergen, ser vi at de er bekymret for kostnadene knyttet til de nye opplæringskravene og at dette kanskje fører til at de må heve øl-prisene. Dette var 1. november, sier Terje Mikkelsen.

– 17. november kan samme nettsted melde at justispolitisk talsperson i Høyre, Peter Frølich uttaler følgende: «Her trekker vi i nødbremsen. Jeg kan garantere at det ikke blir noe av disse kravene». Uken etterpå sendes brevet fra Justisdepartementet til Politidirektoratet med beskjed om at ikrafttredelsen av opplæringsplanen må utsettes inntil videre, og at det på nytt starter arbeid med å utarbeide nye og mindre omfattende krav til utdanningen, legger han til.

I et brev til justisministeren ber NAF om at departementet forholder seg til de opprinnelige læreplanene som en hel bransje nå har innrettet seg etter:

– Dette er manglende respekt for det lovarbeidet som tidligere er lagt til grunn, manglende respekt for det arbeidet som er lagt ned så langt. Ikke minst manglende respekt for en bransje som har jobbet hele høsten med å være klar for de varslede endringene, skriver NAF, og legger til:

– Og dette kun for det som kan se ut til å være bekymring for noe høyere pris på en halv liter øl.

Forbundsleder Erna Hagensen karakteriserer det som har skjedd som helt uakseptabelt, og forventer at statsråden rydder opp.

Powered by Labrador CMS