Flere vektere tilbake i arbeid:

Sikkerhetssjef Ola Stavnsborg i Olav Thon Gruppen sier at vaktholdet på kjøpesentrene forventes å normalisere seg i løpet av kort tid.

Utvider åpningstidene ytterligere

Fra i dag, torsdag 14. mai, skal alle butikker i Thon-kjøpesentrene tilbake til normal åpningstid. Det vil øke behovet for vakt- og sikringstiltak, og innebærer trolig at permitterte vektere kalles tilbake på jobb.

Publisert

Tilbakeføringen fra korona-åpningstider til ordinær åpningstid fra i dag, gjelder for alle kjøpesenter som eies eller forvaltes av Olav Thon Gruppen (OTG).

I tillegg til at dette bidrar til forutsigbarhet for kjøpesenter-kundene, er tilbakeføringen til ordinære åpningstider også begrunnet med smittevern sett opp mot korona-pandemien:

OTG-sentrene innfører ordinær åpningstid fra i dag av.

– Antall kunder fordeles med dette over en lengre åpningstid. Vi ser at sentrene har god omsetningsutvikling og økt besøkstall. Mange sentre har nå besøkstall på lørdager som er like gode eller bedre enn på samme tid i fjor. Dette utfordrer kundetettheten, opplyser OTG til samtlige leietakere i deres cirka 80 kjøpesentre.

27. mars ble leietakerne varslet om at OTG i korona-tiden ikke ville håndheve driveplikten fullt ut. For kort tid siden ble det stilt betingelser om en viss driveplikt, og nå skal det altså tilbake til det normale. Unntaket er de som av praktiske grunner ikke «over natta» klarer å tilfredsstille kravet om ordinære åpningstider. Etter avtale kan det derfor aksepteres avvik i ukene 20, 21 og 22.

– Men, alle leietakere skal holde åpent hverdager mellom klokka 10.00 og 19.00 (kl. 18. for enkelte senter), og normal åpningstid på lørdager, slår eiendomssjef Thomas E. Rønning fast.

Dette gjør at vi gradvis kommer tilbake til normalt vakthold ved sentrene, sier sikkerhetssjef Ola Stavnsborg.

OTG har en omfattende sikkerhetsavtale med Nokas.

OTG har i forbindelse med tilbakeføringen iverksatt økte hygienetiltak med fokus på smitteforebygging slik at kundene skal oppleve det som trygt å handle.

Powered by Labrador CMS