Rune Braastad i Nosif beklager at Sikkerhetskonferansen flyttes, og poengterer at foreningen etterlever sitt eget slagord; «Sammen for et tryggere samfunn» .

Nosif flytter Sikkerhetskonferansen

Norsk Sikkerhetsforening har bestemt seg for å utsette Sikkerhetskonferansen som etter planen skulle vært arrangert i mai. Også gjennomføringen av det nært forestående årsmøtet endres.

Publisert

Hver vår arrangerer Norsk Sikkerhetsforening (Nosif) den tre dager lange Sikkerhetskonferansen om bord på DFDS-båten mellom Oslo og København. Faren for Korona-smitte gjør at de nå tar grep for å forebygge spredning og sykdom blant deltakerne.

– Slagordet vårt er «Sammen for et tryggere samfunn». Derfor tar vi selvsagt ansvar for å redusere de omfattende skadene som korona-viruset påfører befolkningen, sier nestleder Rune Braastad i Nosif.

I praksis betyr dette:

  • Nosif-møtet 25. mars er avlyst.
  • Årsmøtet 25. mars utsettes høsten.
  • Sikkerhetskonferansen utsettes til september eller oktober.
  • Ifsec i London er utsatt til 8. til 10. september. Messereisen som Nosif har dit, gjennomføres etter nytt tidspunkt.
  • Høstens messetur i regi av Nosif til Essen avlyses.

Hvordan flyttingen av Sikkerhetskonferansen fra mai til kommende høst skal organiseres, er ikke helt avklart.

– Det er fortsatt et par måneder igjen til Sikkerhetskonferansen skulle vært gjennomført, men av hensyn til den generelle korona-situasjonen – og ikke minst økonomiske hensyn, ser vi det som ansvarlig å beslutte en utsettelse allerede nå. Prisen vi må betale er dyr, men ved å avklare dette på nåværende tidspunkt reduserer vi tapet for medlemmene, sier Braastad.

Her kan du også lese om andre arrangementer i sikkerhets- og beredskapsbransjen som påvirkes av korona-viruset.

Powered by Labrador CMS