0115-aktuellsikkerhet
0115-aktuellsikkerhet

Det må tenkes helhetlig

LEDER: Politiet i Oslo ser det som svært viktig å bli bedre kjent med sikkerhetsbransjen, og spesielt de som er representert i ordensvakt-segmentet. Derfor er antall stillinger i gruppen «Etterretning Uteliv Oslo» på Sentrum politistasjon tredoblet.

Publisert

Lederartikkelen er hentet fra Aktuell sikkerhet 1/2015

Det er grunn til å dele ut verbale roser til Oslo politidistrikt, og spesielt ledelsen ved Sentrum politistasjon, som har funnet midler til å styrke kontrollvirksomheten og øke dialogen.

La oss håpe at andre politidistrikter rask tar etter Oslo og blir seg sitt ansvar bevisst for å sikre et lovlig ordensvaktmarked.

Vi mener at den operative satsningen i Oslo er etterlengtet, og ikke minst nødvendig. Samtidig er det fare på ferde dersom ressursene hos andre instanser ikke økes i samme takt. Det er absolutt nødvendig å tenke helhetlig.

Spesielt gjelder dette avdelingene i politidistriktene som jobber med godkjenning av selskaper og oppfølging av vandelskrav. I dag er det betydelig knapphet på ressurser hos svært mange av disse.

Også i Politidirektoratet sliter de med manglende ressurser til å følge opp sine forpliktelser når det gjelder oppgaver knyttet til vaktvirksomhetsloven. Et eksempel på lang saksbehandlingstid er fjorårets tilbakekallelse av Solid – Vakthold & Sikkerhets godkjenning. Selskapets klage på tilbakekallelsen ble mottatt i Politidirektoratet (POD) i fjor, men forventes ikke å være ferdigbehandlet før i april–mai. Dette blir da nøyaktig ett år etter at selskapet begikk de påståtte ulovlighetene som gjør at politiet mener de er uskikket til fortsatt drift. I mellomtiden har de helt lovlig opprettholdt virksomheten sin.

Dersom vi skal få full uttelling av den til dels operative satsningen på Sentrum politistasjon, må kapasiteten i de bakenforliggende funksjonene også løftes. Det samme må gjelde for POD som ligger langt bakpå når det gjelder utarbeidelse av vekterregister og klarering av utdanningskrav for vektere og ordensvakter. Dette skulle vært på plass for lenge siden, og ville vært til stor hjelp for en optimal utnyttelse av «Etterretning Uteliv Oslo» og alle andre med tilsvarende funksjoner rundt i Norge. Ikke minst vil en sluttføring av lov- og forskriftsarbeidet bidra til at sikkerhetsbransjen behandles likt uavhengig av hvilket politidistrikt de opererer i.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS