En god begynnelse

Det var mange som satte kaffen i vrangstrupen under jubileumsmiddagen til Norsk Sikkerhetsforening nylig. Der benyttet nemlig Petter Christensen (president 89-90) sin taletid til å hevde at aktivitetsinnholdet i Nosif har stagnert.

Publisert

Lederartikkelen er hentet fra Aktuell sikkerhet 3/2015

Norsk Sikkerhetsforening (Nosif) har eksistert i 40 år. Grunnleggerne og samtlige styrerepresentanter gjennom tidene fortjener både gratulasjoner, heder og ære for innsatsen de har lagt ned.

Arbeidet i Nosif er tuftet på dugnad. Timevis med krevende gratisarbeid legges ned hver uke og måned. Medlemsmøter, sikkerhetskonferanser, messeturer og høringsuttalelser – for å nevne noe - gjør seg nemlig ikke selv!

I respekt for dette dugnadsarbeidet var det derfor mange som satte kaffen i vrangstrupen under jubileumsmiddagen nylig. Der benyttet nemlig Petter Christensen (president 89-90) sin taletid til å hevde at aktivitetsinnholdet i Nosif har stagnert, med et program som nærmest kopieres år etter år. Han minnet om viktigheten av et styremangfold som evner å plassere Nosif i et samfunnsperspektiv.

– Inngå de rette alliansene! Bygg identitet! Det er avgjørende hvis Nosif ønsker å være aktør i samfunnsdebatten, sa han.

At enkelte ble såret av Christensens innlegg er forståelig, men i vesentlighet bare av en eneste grunn; nemlig at han burde valgt en annen anledning til å fremme sine synspunkter. Hadde han gjort det, kunne det for andre vært naturlig å ta til motmæle.

Men slikt sømmer seg ikke i en jubileumsmiddag hvor det skal feires.

Sett bort fra tid og sted, mener vi at Nosif må tåle, og også ta på alvor, Christensens synspunkter. De ble garantert servert i positiv hensikt og fortjener respekt.

Selv om Christensen brakte til torgs sin egen subjektive oppfatning, er det et faktum at mange gjennom de siste par årene har mumlet om stagnasjon og mangel på bredde. Spesielt når det gjelder programmet på den årlige sikkerhetskonferansen.

Og da er det gledelig å konstatere at Nosif kom Christensen i forkjøpet, og allerede før jubileumsmiddagen annonserte et idemøte hvor det skal samles innspill for best mulig å kunne utforme neste års sikkerhetskonferanse i tråd med deltakernes ønsker. Det er en god begynnelse!

Fortsettelsen må bli at neste årsmøte tar stilling til hva Nosif faktisk skal være, og også sørger for bevilgning av tilstrekkelige midler til å kunne nå ambisjonene som vedtas.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS