Ospa er helt avhengig av troverdighet

Sikkerhetskonferansen 2015 blir arena for tidenes satsning hva gjelder heder og ære innad i det norske sikkerhetsmiljøet. Der deles nemlig Outstanding Security Performance Awards (Ospa) ut for første gang i Norge.

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra Aktuell sikkerhet 4/2015

Initiativtakerne fortjener ros for tiltaket med å løfte frem enkeltpersoner, virksomheter og organisasjoner som brenner for sikkerhet – enten det er gjennom mennesker eller teknikk.

Mannen bak prisen, engelske Martin Gill, kommer selv til Norge for å være med på utdelingen. Målet hans er at blant annet Frankrike, Tyskland og Australia også snart skal arrangere sine egne nasjonale konkurranser. Gill har klare ambisjoner om at Ospa skal bli en verdenskjent pris til motivasjon for hele bransjen. Hittil er det kun i Storbritannia Ospa den er delt ut.

Innen fristen kom det inn 23 foreslåtte kandidater. Den norske juryen avgjorde hvem av disse som oppnådde nominasjon til å konkurrere videre om topplasseringen i de respektive kategoriene. Resultatet offentliggjøres først under festmiddagen på Sikkerhetskonferansen.

Martin Gill er ingen hvem som helst i sikkerhetssammenheng. Han innehar professorater ved flere universiteter i Storbritannia, og han har lagt bak seg betydelige forskningsarbeider.

Han har dessuten begått nærmere 20 bøker og er kjent fra The Security Institute. Han driver også utdanningsinstitusjonen Perpertuity Training. Det er Jon Sigurd Jacobsen, innehaver av S.O.S Security, som har tatt Ospa til Norge. Han kjenner Gill fra sine studier i England. I den norske juryen har Jacobsen med seg Runar Karlsen fra NHO Service, Audun Vestli fra Cowi, Øyvind Smedsrød fra DSS og Anette Tinglum som kommer fra dagligvarebransjen.

I sin yrkesutøvelse har samtlige av disse kunder og/eller leverandører, medlemmer og konkurrenter som alle kan være foreslått i en av Ospa-kategoriene. Juryen representerer en enorm kompetanse innen sikkerhetsfaget, og vi har full tillit til at alle medlemmene klarer å håndtere dette profesjonelt. Men i enkelte miljøer har noen likevel stilt spørsmål ved om det lar seg gjøre å være helt objektiv når kandidater med nevnte relasjoner skal vurderes.

Det norske sikkerhetsmiljøet er lite, og Ospa er helt avhengig av troverdighet hvis prisen skal bli så høythengende som Martin Gill ønsker. Vår oppfordring er derfor at Ospa allerede nå setter sammen en jury for neste års prisutdeling som representerer den samme sikkerhetskompetanse som årets jury, men som er fri for bindinger til den norske sikkerhetsbransjen.

Even Rise

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS