0614-aktuellsikkerhet
0614-aktuellsikkerhet

Pris vs ansattes sikkerhet

LEDER: En mobilvekter i Oslo ble i slutten av november angrepet av minst to gjerningsmenn som var utstyrt med elektrosjokkpistol, kniv, tau og dirkeutstyr. Overfallet og våpenbruken var så brutalt at vekteren måtte kjøres til sykehus etter å ha mistet bevisstheten.

Publisert

Lederartikkelen er hentet fra Aktuell sikkerhet 6/2014

Heldigvis kunne vekteren skrives ut igjen dagen derpå uten nevneverdige fysiske plager. Han er godt ivaretatt av arbeidsgiveren og det oppfølgingsapparatet som iverksettes når slike hendelser skjer. Men hvorvidt det grove overfallet vil gi langvarige psykiske utfordringer, er det bare fremtiden som vil vise.

Dessverre er ikke denne historien fra Blindern i Oslo unik. Selv om de ikke er helt like, finnes det flere stygge hendelser gjennom det siste året der vektere og ordensvakter er angrepet, påført vold og utsatt for knivstikk eller annen våpenbruk. Som Aktuell Sikkerhet har skrevet tidligere, er utviklingen generelt trist og svært skremmende når det gjelder vold mot de to nevnte yrkesgruppene.

Parallelt med denne realiteten vet alle at pris er et svært avgjørende element når kundene skal velge sikkerhetsselskap. Til og med i offentlige anbud vektes prisen med 100 prosent. Det er et paradoks at kjøpere av sikkerhetstjenester ser seg så blinde på hva de må betale at de velger nær sagt uforståelige lave tilbud. Er det noen som i det hele tatt som stiller spørsmål ved om sikkerhetsbransjens ansatte har tilstrekkelig verneutstyr eller er mange nok på jobb for å kunne ivareta både egen trygghet og kundenes verdier?

Det siste året har vi omtalt flere selskaper som sliter eller som har blitt nødt til å legge ned driften som følge av dårlig økonomi. Enkelte har også jukset som et forsøk på å få endene til å møtes.

Mange vil garantert svare ja på om pris-presset går på bekostning av vekternes sikkerhet. Vi skal vokte oss vel for å påstå det ene eller det andre. Derimot tillater vi oss å komme med en klar oppfordring til samtlige aktører inn i det nye året:

– Ta dere tilstrekkelig betalt til å kunne investere i de ansattes sikkerhet. For det er liten tvil om at de er minst like mye verdt som verdiene dere er innleid for å passe på!

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS